Millioner til videreutdanning i digital kompetanse

#205

Det bevilges 20 millioner kroner til å utvikle studietilbud innenfor digitalisering Fotograf: Gerd Altmann.

Kunnskapsdepartementet tildeler 20 millioner kroner til skoler som satser på videreutdanning innenfor digital kompetanse. BI og Fagskolen Tinius Olsen er blant skolene som får tildelt midler, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– NHOs kompetansebarometer viser at 2 av 3 medlemsbedrifter ønsker å styrke den digitale kompetansen til de ansatte. Derfor er dette svært positivt, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

Tilbudene skal utvikles i samarbeid mellom høyskoler, universiteter eller fagskoler og bedrifter og næringsliv.

Videreutdanningstilbudene som det nå gis midler til å utvikle, dekker temaer som digital og bærekraftig næringsutvikling, innovasjonskultur for digitalisering, omstilling og vekst, og løsninger for innføring av digitale teknologier som kunstig intelligens.

Bedrifter og klynger som får støtte i årets tildeling er spredt over hele landet og dekker ulike bransjer, eksempelvis DigitalNorway, Kunnskapsparken Helgeland, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Skogbrukets kursinstitutt, Stangeskovene AS til Kongsberggruppen ASA, COWI, Telenor, Schibsted, DNV GL og Aker BP.

– Digitalisering og ny teknologi er helt avgjørende for at vi skal kunne skape nye jobber i privat sektor, og utvikle bedre og mer effektive tjenester i offentlig sektor. Men da trenger vi digital kompetanse. Derfor er jeg veldig glad for at flere får mulighet til å øke den digitale kompetansen i løpet av arbeidslivet. Det vil komme hele samfunnet til gode, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

– De nye videreutdanningstilbudene vil gi deltakerne kompetanse som er nødvendig for å utnytte mulighetene som oppstår som følge av teknologiutvikling. Særlig for små og mellomstore bedrifter vil det være viktig å få tilgang til slike fleksible tilbud, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.
Les mer her