Mindre matsvinn – mindre klimautslipp

#005

Matsvinnet utgjør et betydelig klimaproblem. Flere bedrifter gjør noe med dette

FNs Klimapanel har slått fast at mellom 25 og 30 prosent av all mat som produseres, blir ødelagt eller kastet. På NHO Viken Oslos årskonferanse i Buskerud får du møte fire bedrifter som gjør noe med dette – Mills, Compass Group, Too Good To Go og Keep-It Technologies.

I samarbeid med myndighetene har matbransjen i Norge, gjennom Matvett. Men det kastes fortsatt 385 000 tonn mat i Norge. Av dette står matindustrien for 22 prosent. Det er mat for mer enn 22 milliarder kroner bare i Norge. Dette tilsvarer CO2-utslipp tilsvarende nesten en fjerdedel av vår personbiltransport. Disse tallene er fra matindustri, dagligvarehandel, hoteller, kantiner og forbrukerne og inkluderer ikke restauranter, offentlig virksomheter eller landbruk og sjømatindustri. Forbrukerne står for om lag 60 prosent av det matsvinnet som kartlegges.

Les mer om Matsvinn her

Ifølge Klimakur 2030-rapporten er reduksjon av matsvinn et av de mest effektive klimatiltakene innenfor landbruk, og vil kunne redusere utslippene med 1,5 millioner co2-ekvivalenter i perioden 2021-2030.

-Heldigvis går mange bedrifter i front for å redusere matsvinnet. Fire av disse kommer til vår årskonferanse i Drammen. Det er fortsatt noen ledige plasser for dem som vil komme, sier politisk rådgiver Lars Viko Gaupset som er ansvarlig for programmet på konferansen i Drammen. Meld deg på her.

Mills går foran for å hindre matsvinn

I 2017 tok norske myndigheter initiativ til å redusere matsvinnet. Det endte med en bransjeavtale hvor målsettingen er å redusere svinnet med 50 prosent innen 2030. Mills, som har produksjon blant annet i Drammen, har allerede oppnådd dette.

Ifølge administrerende direktør i Mills AS, Knut K. Heje, har selskapet redusert matsvinnet med 1265 tonn i sine fabrikker. Dette er ikke et resultat av raske løsninger, men nitidig arbeid.

– Vi er brennende opptatt av bærekraft og matsvinn og er veldig glade for at bransjen har forpliktet seg til en halvering av matsvinnet gjennom Bransjeavtalen. I Mills har vi jobbet systematisk med dette over tid og har derfor klart å innfri avtalen hele tolv år før tiden. Selv om vi er stolte av resultatet, kommer vi ikke til å gi oss med dette, men jobbe for ytterligere reduksjon fremover, sier administrerende direktør i Mills Knut K. Heje på Mills hjemmesider.

Holdbarhetsindikator hindrer matsvinn

På NHO Viken Oslos årskonferanse i Buskerud kommer også Keep-Its administrerende direktør Kristen Hovland.

Keep-It er den lille plastdingsen som sitter på pakker med fersk fisk og kjøtt i en del dagligvarebutikker – den som viser hvor mange dager det er igjen av produktets holdbarhet.

– Keep-it gjør at forbrukerne selv kan passe på faktisk holdbarhet, slik at vi kaster mindre mat. Ettersom 60 prosent av matavfallet i Norge stammer fra husholdningene, kan den lille indikatoren gjøre en stor forskjell. 90 prosent av Norges befolkning har ikke tillit til at datostemplingen er korrekt. Med Keep-it trenger de ikke bry seg om den, sier Hovland i Keep-it Technologies.

– Det er et stort problem at det kastes så mye fullt spiselig mat i dag. Vi mener at datostemplingen har gått ut på dato. Holdbarhetsindikatoren vår kan føre til at matsvinnet reduseres betydelig, og dermed også klimagassutslippene, legger han til.

For bra til å kastes

Grunnleggerne av appen «Too Good To Go» innså en kveld at store mengder med god mat fra buffeter blir kastet når restauranter stenger for dagen, og at dette er et problem de ville gjøre noe med. De mente at maten var “too good to go”. Dermed oppsto idéen til en app som skulle være med å bekjempe matsvinn.

Idéen ble til virkelighet, og Too Good To Go så dagens lys i Danmark i 2016. Konseptet ble en app som gir alle mulighet til å redusere matsvinn. De som vil bruke appen får god mat til redusert pris, og de hjelper samtidig butikkene med å redusere matsvinnet sitt. I tillegg får butikkene vist seg fram for en ny kundegruppe. På den måten samarbeider butikker med sine kunder om å gjøre verden litt grønnere. Vinn-vinn-vinn!

Siden den første forundringsposen ble reddet i 2016 er antall mat-reddere i Norge vokst til 998.500. Disse bidrar i kampen mot matsvinn. I tillegg er 1.907 butikker og spisesteder med i appen. Til sammen har disse reddet over 2.847.437 porsjoner med mat fra å havne i søpla!

Les mer om Too Good To Go

Les mer om Compass Group