Nå har vi tro på industripilot for Kongsberg!

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Industrimiljøet i Kongsberg står samlet om industripilot. Det håper vi det nye stortingsflertallet merker seg.

LO og NHO støttet helhjertet opp om bestrebelsene om å få til en industripilot på Kongsberg, men forslaget til Ap og Sp ble nedstemt i Stortinget før sommeren. Nå er det disse partiene som skal danne ny regjering. Vår appell er derfor: Husk industripiloten!

Regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo og regionnestleder i LO Viken Oslo Jan Petter Gundersen kommer med følgende oppfordring i Laagendalsposten:

Kjære Ap og Sp: Argumentasjonen for industripiloten kjenner dere: Industripiloten er viktig fordi den skal bidra til en omstilling av industrien til det grønne skiftet. For å få til levedyktige arbeidsplasser for fremtiden må kompetansen styrkes. LO og NHO har derfor en forventning om at det kommer formuleringer om industripiloten inn i regjeringserklæringen samt at det bevilges penger til dette på statsbudsjettet til den nye regjeringen.

Industripiloten er sak nummer en når en snakker med industrien på Kongsberg, der en ønsker en aktiv stat med ordninger og risikokapital, som i større grad treffer de store bedriftene. Dette vil ikke bare være viktig for Kongsberg, det vil være viktig for hele landet. Modellen kan også brukes i Grenland og på Raufoss for eksempel.

Industripiloten er et resultat av et bredt samarbeid og dialog på tvers av virksomheter, lokale myndigheter, offentlige institusjoner, akademia og partene i arbeidslivet. Det er et offensivt motkonjunkturtiltak som vil gagne både ansatte, bedrifter og samfunn.  

Kongsbergindustrien kan allerede i dag levere morgendagens løsninger innen luftfart, romfart, autonomi, forsvar og energiløsninger eller hva det måtte være. Men norsk industri og norske bedrifter står foran store utfordringer og behov for omstilling til morgendagens løsninger. Industrimiljøet i Kongsberg er i ferd med å miste kompetent arbeidskraft og deler av norsk industri står også i stor fare for å miste sin internasjonale posisjon.  

Norsk industri og norske bedrifter ligger etter når det gjelder å ta i bruk prinsippene og teknologien som kjennetegner Industri 4.0. Skal norske bedrifter fortsatt være internasjonalt konkurransedyktige, må den digitale omstillingen intensiveres kraftig. 

Ved å opparbeide ny kompetanse for det digitale skiftet og morgendagens løsninger vil innovasjonsgraden økes i bedriftene. Gjennom kompetanseheving i regi av bedriftene sikres arbeidsplasser og industri. Samtidig gir det stor samfunnsgevinst å gi arbeidstakere i eller utenfor ordinært arbeidsliv muligheten for et kompetanseløft. Dette vil samtidig sikre norsk konkurransekraft. 

Slik vi ser dette er dette et kinderegg: Arbeidstakerne sikres kompetanse slik at de er styrket i fremtidige omstillinger. De vil bli mer ettertraktede på arbeidsmarkedet og føle større jobbtrygghet. Bedriftene vil beholde og videreutvikle viktig kompetanse samtidig som konkurransekraften styrkes. Og til slutt vil samfunnet få sikret arbeidsplasser samtidig som det skapes nye jobber. Kompetansen som tilføres forebygger utenforskap og høye utgifter på fremtidige statsbudsjett. 

Kongsbergindustrien har en lang historie. For eksportrettede næringer ligger det mange utfordringer i fremtiden. Industripiloten er et viktig forsøk på å svare opp dette. Vi har store forventninger nå Støre og Vedum! avslutter Gundersen og Solli.