NHO

Innhold

Oslo hardest rammet av nedgangen i reiselivet

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

August 2019 kom det 45.491 amerikanske turister til Oslo på ferie. I år kom det 1715. NHOs siste medlemsundersøkelse viser at 95 prosent av reiselivsbedriftene i Oslo varsler om lavere omsetning. 42 prosent varsler om reell risiko for konkurs.

Tallene for Viken er heller ikke lystelige. August 2019 kom det 32.288 kinesiske turister til Viken på ferie. I år kom det 26. NHOs siste medlemsundersøkelse viser at 85 prosent av reiselivsbedriftene i Viken varsler om lavere omsetning. 35 prosent varsler om reell risiko for konkurs.

SSBs overnattingsstatistikk for august ble lansert 1. oktober. Dette er igjen dyster lesing for reiselivet.

En stor del av grunnen til den voldsomme nedgangen i antall overnattingsdøgn i Viken, er at både utenlandsmarkedet og de norske gjestene, noe man ikke ser i like stor grad mange andre steder i landet.

- Situasjonen er svært dramatisk for hotell- og overnattingsbransjen. Det haster å få på plass en kompensasjon for reiselivet på et nivå som gjør at vi berger sunne bedrifter og arbeidsplasser, sier regiondirektør Nina Solli.

- Momsøkningen som regjeringen nå har foreslått vil gjøre det vanskeligere for reiselivet å tiltrekke seg de få norske gjestene som er igjen. Det igjen betyr at færre permitterte vil kunne kommer tilbake i jobb, sier Solli.

Noen nøkkeltall fra SSBs overnattingsstatistikk:

- Det var 3,5 millioner overnattinger i august i år, 29 prosent færre enn samme måned i fjor. Hotell- og hyttegrender opplevde den største nedgangen, mens campingplassene hadde en økning i norske overnattinger.

- Antall norske overnattinger gikk ned med 1,8 prosent, utenlandske overnattinger gikk ned 70 prosent.

- Hotell- og overnattingsbedrifter hadde et 41,1 prosent fall i overnattinger i august, sammenlignet med samme måned i fjor.

- Antall hotellovernattinger falt med 1,3 millioner sammenlignet med august i fjor. Oslo er klart hardest rammet, men også Viken og Vestland bidro sterkt til reduksjonen. Agder var eneste fylke med flere overnattinger.  

Les mer om høsten for reiselivet her

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: