På tide å sette E18-kjepphestene på stallen

Publisert

E18 ved Høvik

E18 ved Høvik.

- 21. Januar er første møte i reforhandlingen av Oslopakke 3. Min klare oppfordring til forhandlerne er: Sett kjepphestene på stallen, finn gode løsninger for innbyggere og næringsliv, skriver regiondirektør Nina Solli i Dagsavisen.

-Hvorfor er utbygging av E18 Vestkorridoren viktig for næringslivetDet koster enorme summer for bedriftene å stå i kø på E18En analyse utført av Pöyry 2012 anslo at køene på E18 Vestkorridoren medfører kostnader for godstransporten på 1 mrd kroner i åretDet er liten grunn til å tro at denne summen har blitt lavere de siste årene, snarere tvert imot.  

-Debatten så langt har vært preget av at de som er for E18-prosjektet og de som er mot, står steilt mot hverandreVi trenger en konstruktiv tone fra alle parter i denne debatten, og en vilje til å finne gode, langsiktige og bærekraftige løsninger. En må søke løsningene og ikke lete etter konfliktene. 

-Som talsperson for en regionforening i NHO med over 8500 medlemsbedrifter har jeg alltid vært opptatt av effektive samferdselsløsninger. Det bidrar til å sikre bedriftenes konkurransekraft og dermed trygge arbeidsplasseneDerfor er dagens kø på E 18 et problem som må løses. 

- Noen sier vi ikke kan bygge oss ut av køproblemer. Det er ikke poenget heller. Men vi må kunne utbedre veisystemet vårt der det er et helt klart behov for det. E18 gjennom Asker og Bærum er en nasjonal flaskehals, for langt flere enn innbyggerne i Oslo, Asker og BærumE18 er ehovedfartsåre for transport av varer og tjenester. 

- Vi må ha tre tanker i hodet når vi tenker samferdselsløsninger i Viken og Oslo. For det første må vi lede trafikken som ikke har sitt endepunkt Osloområdet utenom Oslo. For det andre må vi få trafikken som skal til Osloområdet effektivt frem. For det tredje må vi satse på kollektivtrafikk. Prosjektet får trafikken som skal til Osloområdet raskere frem. Det bidrar til mindre kø, renere luft og bedre bomiljøer for dem som bor langs traseen. Det vil gi bedre fremkommeligheten for næringstrafikken. Busstraseen, som er en sentral del av prosjektet, vil sørge for at bussen kommer raskere frem. Da blir det attraktivt for flere å velge kollektivt. 

- Et argument jeg ofte hører mot E18-prosjektet er at det vil bidra til vekst i trafikken inn mot Oslo. Det kan jeg ikke se at er tilfellet. Derimot vil det legge til rette for tiltrengt byutvikling ved knutepunkter som Høvik, Sandvika og Asker. Lykkes vi med det, vil det dempe presset på Oslo. Det bør vi alle jobbe for. 

- Vårt mål er ikke at flere skal kjøre bil på E18 inn til og gjennom Oslo. Målet er at folk skal på jobb og varene til markedet på en så effektiv og rask måte som mulig.  For folk som skal på jobb er busstraseen på E18 viktig Dette prosjektet har vært planlagt lenge nok. Nå er det på tide å gå fra planlegging til handling. Jeg ber forhandlerne av Oslopakke 3 være løsningsorienterte, sett kjepphestene på stallen, til beste for innbyggere og arbeidsplasser, avslutter Solli.