NHO

Innhold

Revidert budsjett: Regjeringen har lyttet til næringslivet

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Regiondirektør Nina Solli

Nina Solli, regiondirektør NHO Viken Oslo er skuffet over at det ikke ble gjort noe med avgiftspolitikken opp mot grensehandelen.

- Jeg er glad for at regjeringen har lyttet til NHO og viderefører tiltak som hjelper bedriftene ut oktober. Dette redder arbeidsplasser. Fortsatt er antallet permitterte høyt i Oslo og Viken og reiselivet sliter, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

- Med lønnsstøtte kan bedriftene ta folk tilbake før inntektene kommer tilbake for fullt, sier Solli.

Regjeringen foreslår å videreføre både ordningen med kompensasjon ved omsetningsfall og lønnsstøtte for permitterte. Også andre koronatiltak videreføres. Innbetaling av forfalte skatter og avgifter forlenges. Lav merverdiavgift for reiseliv og transport fortsetter. Også ordningen med garantier for banklån blir forlenget.

Solli er imidlertid ikke fornøyd med innskrenkningene i kompensasjonsordningen:

- Det er skuffende at regjeringen vil innskrenke kompensasjonsordningen for store arbeidsgivere, som fortsatt står overfor strenge smittevernstiltak og inntektstap. Og det er synd at regjeringen ikke har kommet luftfarten tilstrekkelig i møte. Det må Stortinget gjøre noe med.

Solli er også skuffet over at regjeringen ikke benytter det reviderte budsjettet til å sette ned formuesskatten på arbeidende kapital.

- Jeg hadde også håpet at regjeringen ville prioritere et kutt i skatt på arbeidende kapital nå. Det hadde vært viktigere enn noen gang for de små bedriftene og de private eierne som står foran gjenoppbyggingen etter koronakrisen. Vi må la bedriftene få bruke kapitalen sin på å bevare og skape jobber, sier Solli.

- Jeg er også skuffet over at det ikke kommer noen tiltak for å redusere grensehandelen. Vi hadde forventet at regjeringen gjorde noe med sin avgiftspolitikk på varene som folk kjøper i vårt naboland, sier Solli.

Regjeringen forlenger midlertidig reduksjon i lav merverdiavgift

Forlenger kompensasjonsordningen med fire måneder

Ny opsjonsbeskatning på høring