NHO

Innhold

Tenk langsiktig, ta inn lærlinger

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

#205

Lærling får opplæring.

Mange lærebedrifter i Oslo og Viken er sterkt berørt av tiltakene for å begrense koronasmitten, og har måttet permittere medarbeidere. Samtidig står det nye lærlinger klare for å komme seg ut i bedrift.

-Vi får gode tilbakemeldinger fra våre medlemsbedrifter i Nelfo på at de skal ta inn like mange lærlinger som i fjor. Jeg oppfordrer sterkt bedriftene til å ta inn lærlinger. Det er en fin måte å få faglært arbeidskraft på. Det er ikke bare lærlingen som læres opp, en lærling bidrar til læring også hos bedriften da nye, unge øyne ofte ser på ting på en ny måte, sier fagsjef Morten Bakke i NHO Viken Oslo.

Per 27. april hadde 713 lærlinger i Oslo blitt permittert eller fått permitteringsvarsel. Tallet for Viken var 769 lærlinger, melder Utdanningsdirektoratet

Partene i arbeidslivet er enige om at så lenge virksomheten har en produksjon eller arbeidsoppgaver som gjør at man kan gi en forsvarlig opplæring, skal lærlinger i størst mulig grad skjermes for permitteringer. Hovedregelen bør være at "lærlingen skal forlate virksomheten sammen med siste fagarbeider".

-Mange elever og lærlinger står også i utfordrende tider. NHO Viken Oslo og LO i Viken Oslo jobber sammen med både Viken fylkeskommune og Oslo kommune for å legge til rette for at flere elever kan ha mer praksis og dermed kan bidra på samfunnskritiske områder. Det jobbes også med å organisere og tilby digitale løsninger til lærlinger som får opplæringen sin avbrutt, enten gjennom oppsigelse eller permittering, sier Bakke.

-Bedriftene oppfordres også til å melde lærlingene opp til fag- eller svenneprøven så tidlig som mulig, for å bidra til at lærlingene ikke forsinkes i sin utdanning på grunn av forlenget læretid. Vi jobber nå med en kartlegging blant Opplæringskontorene til muligheten for å avlegge fag/svenneprøve for lærlinger som er klare til å avlegge prøven, sier Bakke.

-Næringslivet i Viken og Oslo har stort behov for faglært arbeidskraft framover. Våre medlemsbedrifter melder i normale tider at de må si ifra seg oppdrag på grunn av mangel på denne typen kompetanse. Samfunnet går derfor glipp av viktig verdiskaping og arbeidsplasser når vi ikke klarer å utdanne nok faglært arbeidskraft, sier Bakke.

Det er næringslivet som står for majoriteten av alle løpende lærekontrakter. Mange bedrifter har   allerede en høy andel lærlinger blant de ansatte. Det er flest små og mellomstore bedrifter i Norge. En liten bedrift har gjerne eier eller leder selv i produksjonen. Å følge opp en lærling kan da være en balansegang, med tanke på å opprettholde produktivitet og lønnsomhet.

-Målet er at alle kvalifiserte søkere skal få læreplass. Det er en krevende øvelse, ikke minst i krisetider når lærlinger permitteres, sier Bakke.

 

 

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: