Veien til Europa må forseres

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Uforutsigbarhet er næringslivets største fiende. Derfor må dobbeltsporet ikke utsettes.

Regiondirektør Roald Gulbrandsen og Ulf Lervik distriktssekretær i LO Østfold skriver i Dagsavisen hvorfor Østfold ikke kan glemme pressekonferansen regjeringspartiene og Krf holdt torsdag 2.mars i valgåret 2017.

En kjølig, men solfylt torsdag morgen 2. mars i valgåret 2017 troppet regjeringspartiene og KrF stolt opp på Oslo S med sine formelle, men samtidig folkelige antrekk (slik politikere ofte gjør når de skal på TV). De skulle presentere deler av den nye transportplanen. Ok da, vi må ærlig innrømme at vi ikke husker hvordan været var den dagen eller hva de hadde på seg, men vi husker veldig godt at regjeringen hadde blitt enig om å bygge Intercity med dobbeltspor mellom Oslo og Fredrikstad innen 2024, samt være ferdig til Sarpsborg i 2026. En så viktig sak for arbeid- og samfunnslivet i Østfold er umulig å glemme. Og, joda, vi husker også at Trine Skei Grande (V) sa at «Tog skal være den viktigste og mest attraktive transporten mellom byene» samtidig som partifelle Abid Raja snek seg foran samferdselsministeren for å ta selfie med en svært fornøyd statsminister.

For regionens arbeids- og næringsliv vil Intercity-utbyggingen redusere transportkostnadene og øke konkurransekraften. Det vil bety raskere og mer effektiv transport av østfoldinger. Kort oppsummert betyr det økt verdiskapning og konkurransekraft for hele regionen, noe som vil skape flere og tryggere arbeidsplasser. Da er det vanskelig å svelge utsettelsen av utbyggingen med flere år etter at regjeringen har besluttet å støtte Bane Nors ønske om å utsette Intercity. Til tross for store protester fra samfunnsaktørene i regionen, inkludert fra bransjen som faktisk skal bygge jernbanen.

Utsettelsen treffer Østfold hardt, et fylke som er i en utfordrende omstillingsfase med altfor mange innbyggere utenfor arbeidsmarkedet. Sentrale og viktige arealer blir bundet, investeringer hemmes og produktiviteten i arbeids- og næringslivet blir skadelidende.

Nylig ble det kjent at den svenske regjeringen vil styrke jernbaneforbindelsen til Norge, og grenseovergangen gjennom Østfold står sentralt i planene. Dette vil ha stor betydning for hele landet, da Østfold er veien til Europa og porten til Norge, som håndterer 70-80 prosent av alt landbasert gods som går ut av/inn i landet vårt. Dette legger stort belegg på veinett i hele regionen og skaper ekstra samferdselsutfordringer i Østfold, også for sentrumsutviklingen i byene.

Regjering og storting har et ekstra ansvar for at vi skal ha effektive transportløsninger for gods inn og ut av landet. Det er derfor avgjørende å utarbeide en konseptvalgutredning for jernbanestrekningen Oslo - Gøteborg, som har fokus på grensekryssende gods, sammen med svenskene. Arbeidslivet, bedriftene og innbyggerne har behov for, og ikke minst fortjener, en samferdselspolitikk som prioriterer verdiskapning hos de lokale bedriftene, slik at det legges til rette for flere arbeidsplasser.

Ifølge regjeringen, har Intercity og resten av transportpolitikken som hensikt å fremme verdiskapning. Uforutsigbarhet er næringslivets største fiende. Arbeidslivet må kunne stole på landets øverste politikere og stortingsvedtak. Østfolds forventning om at Intercity bygges med dobbeltspor etter den tidsplanen som ble vedtatt i NTP, samt at det utarbeides en KVU for grensekryssende gods, bør ikke overraske noen. Vi må kunne stole på et demokratisk fattet stortingsvedtak. Hvis ikke vi kan gjøre det, hva kan arbeidslivet stole på?

Kilde: Dagsavisen