NHO

Innhold

Viktig seier for bedriftene i Oslo og Akershus

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

#205

Lastebil

-Byrådet utsetter innføringen av lavutslippssonen i Oslo på ubestemt tid. Dette har vi i NHO Oslo og Akershus jobbet for lenge. Derfor er dette en viktig seier for transportbedriftene i vår region, sier regiondirektør Nina Solli.

- Helt siden Byrådet lanserte forslaget om en lavutslippssone i Oslo i fjor høst, har vi NHO Oslo og Akershus jobbet målrettet for å få forslaget utsatt. I dag høster vi en viktig seier, sier Solli.

Norsk Lastebileier-Forbund har stipulert avgiftene med lavutslippsone til ca 200 millioner kroner årlig.

- Sammen med NHO Logistikk og Transport, NHO Transport og Lastebileierne har vi jobbet for å overbevise Byrådet om at forslaget deres ikke er nødvendig for å bedre luftkvaliteten i Oslo. Stadig flere transportbedrifter bytter ut kjøretøyene sine med den mest miljøvennlige Euro VI-motoren. Det betyr at bedriftene er med på å ta miljøansvar. Å innføre en ekstra avgift, slik Byrådets forslag gikk ut på, ville snarere forsinket denne positive trenden.

- Vi ser nå at lufta i Oslo er i ferd med å bli bedre. Det er veldig gode nyheter for astmatikere og barn som i mange år har slitt med forurenset luft. Biltrafikken går ned, og at stadig flere reiser kollektivt, sykler og kjører elbil. Dessuten har vi har en fremoverlent transportnæring som er raske til å ta i bruk mer miljøvennlige lastebiler. Det er vi avhengig av for å lykkes med det grønne skiftet, sier samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg

- For å innføre lavutslippssone, ville vi være trygge på at det hadde effekt på luftkvaliteten i byen. Nye beregninger viser at politikken som vi allerede har vedtatt og gjennomfører, spesielt knyttet til endringene i bomringen, vil ha så stor effekt på luftkvaliteten at en lavutslippssone ikke vil gi særlig effekt i tillegg. Derfor har byrådet besluttet å legge lavutslippssonen på is inntil videre. Det er en forutsetning at transportnæringen holder oppe utskiftningstakten, sier Nguyen Berg.

- Dagens seier betyr at en transportbedrift som kjøpte det mest miljøvennlige kjøretøyet for tre år siden, ikke blir straffet med en ny avgift i år. Den høye utskiftingstakten til Euro 6 motor har allerede vist resultater. Det betyr at transportbedriftene fortsetter å ha forutsigbare rammebetingelser, samtidig som de kan fortsette innfasingen av flere Euro VI-kjøretøy. Dette er en gledens dag for mange av medlemmene våre som driver med buss- og godstransport, avslutter Solli.  

 Bakgrunn:

- I 2017 var Oslo omtrent nede på årsmiddelverdiene for NO2 (41 mot 40 mikrogram/kubikkmeter luft). I 2017 var imidlertid også værforholdene gode.

-Beregninger viser at NOx-utslippene i 2018 forventes å bli nesten halvert sammenliknet med 2013.

-Med endringene som kom i bomringen i fjor, er det nå en betydelig rabatt for Euro 6 lastebiler, som betaler ca 100 kr mot 160 kr for eldre lastebiler. Det vil også gjelde for de nye bomstasjonene som kommer neste år.

-Per i sommer var det 43 % Euro 6-andel, og oppdaterte beregninger anslår at med dagens politikk så vil ca 75 % være Euro 6 allerede i 2020.

-Byrådet ønsker også å få til kraftige rabatter i bomringen for å stimulere til de aller mest klimavennlige løsningene som bl.a. biogass, og følger dette opp i Oslopakke 3-samarbeidet.

(Kilde for tallene: Byrådet)

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: