NHO

Innhold

Vil din bedrift levere til Forsvaret?

Prosjekt leverandørutvikling arrangerer i samarbeid med mange viktige aktører, som blant annet Konkurransetilsynet og Forsvarets Logistikkorganisasjon, hele tre nyttige webinarer om anskaffelser i Forsvaret.

Prosjekt leverandørutvikling, Forsvaret, Porsangmoen har den glede å invitere til ytterlig kompetansepåfyll innen offentlige anskaffelser. Denne gangen i samarbeid med Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Konkurransetilsynet, NHO/NHO Arktis og Næringshagen Midt-Troms AS ønsker din bedrift velkommen til hele tre webinarer.

Følgende temaer vil være hovedfokus:

1. Rammeavtaler: de juridiske rammene, utvalg av Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO)s rammeavtaler som er aktuelle for små- og mellomstore leverandører i landsdelen.
2. Samarbeid mellom leverandører i offentlige anbud. Hvilke lover må de samarbeide parter forholde seg til?

Med rammeavtaler og samarbeid mellom bedrifter som hovedtema vil dere få introduksjon til blant annet regelverket for rammeavtaler, FLOs oppbygging av konkurransedokumenter, typiske kriterier, krav og tildelingskriterier som stilles.
I tillegg kommer konkurransetilsynet med påfyllende kunnskap rundt regelverket for samarbeid mellom bedrifter i en anbudskonkurranse. Med andre ord; Mye nyttig kunnskap for dem som vil lære mer eller satse på forsvarsmarkedet eller andre offentlige markeder.

Meld deg på i respektive lenker under og legg tidspunktet inn i kalenderen samtidig.I samarbeid med FLO, Konkurransetilsynet, NHO/NHO Arktis og Næringshagen Midt-Troms AS gjennomfører vi følgende webinar i uke 8:

Mandag 22. feb, kl 10 - 11 "NHO og FLO om rammeavtaler"
NHO v/Arnhild Dordi Gjønnes gir et innblikk i regelverket og de juridiske rammene rundt rammeavtaler som leverandørene må være oppmerksom på. FLO v/Bjørn-Andre Jorang presenterer videre hvilke type rammeavtaler de inngår, oppbygging av anbudsdokumentene i rammeavtaler og typiske kvalifikasjonskrav de stiller i sine anbud.
Trykk her for mer informasjon og påmelding.


Tirsdag 23.feb, kl 8:30-9:30 "FLO og NHO om kravspesifikasjon, kontraktskrav og kommende anskaffelser"
Dette webinaret er en direkte videreføring av foregående webinar (Mandag 22.feb). FLO v/Bjørn-Andre Jorang sier noe om de ulike kravspesifikasjon og krav som stilles i konkurranser om sine rammeavtaler. NHO v/Arnhild Dordi Gjønnes supplerer og stiller aktuelle spørsmål. Avslutningsvis presenterer FLO noen av sine kommende anskaffelser. Trykk her for mer informasjon og påmelding.

Onsdag 24.feb, kl 8:30 - 9:30 "Hva må bedrifter være oppmerksom på når de ønsker å samarbeide om å levere tilbud?"

v/Konkurransetilsynet, NHO og FLO
Mange oppdragsgivere oppfordrer leverandører til å samarbeide om levering av tilbud i deres anbudskonkurranser. Hvilke regler må du forholde deg til når du vurderer et slikt samarbeid? Hva vil det si for deg som leverandør? Konkurransetilsynet gir oss en innføring i konkurranselovens bestemmelser om ulovlig samarbeid, og gir eksempler på tilfeller der man kan og ikke kan samarbeide om å levere tilbud. Sammen med Konkurransetilsynet deltar også NHO og FLO.

Trykk her for mer informasjon og påmelding.