NHO

Innhold

Vil vi reise mer i 2021?

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Bedriftene i vår region forventer en vekst i både innenlands og utenlands flytrafikk i 2021 sammenlignet med i år, viser en undersøkelse gjort i samarbeid mellom Avinor og NHO Viken Oslo.

Undersøkelsen, som ble sendt ut i oktober, viser at bedriftene en nedgang i forhold til tidligere år når det gjelder flyreiser. De viktigste innenlands reisemålene for bedrifter i vår region er Bergen, Trondheim og Stavanger. De viktigste utenlands reisemålene er Stockholm, København og London.

Flypassasjeravgiften er opphevet for 2021

Undersøkelsen viser at flest bedrifter i undersøkelsen er på reisefot på mandager. Direkteruter og billettpris har betydning for bedriftene. Bedriftene oppgir at det er myndighetenes reiseråd og koronapandemien som hindrer dem i å reise nå.

Norsk luftfart skal være ledende på klimaløsninger

-Det er viktig for trafikkutvikling i Avinor å være i dialog med flyselskapene med relevant og oppdatert innsikt i det regionale markedet. Undersøkelsen viser blant annet at bedriftene ser for seg økt reiseaktivitet i 2021 sammenliknet med 2020, men like fullt på et lavere nivå enn i år 2019, sier ruteutvikler Filip Aven i Avinor.