Bedriftstilskudd til sommerjobb

Publisert

Har du ledig sommerjobb til unge arbeidsledige kan du nå få støtte og rekrutteringsbistand fra NAV.

Bakgrunnen for ordningen er blant annet fallende sysselsettingsandel blant unge, både som følge av korona-krisen, men også en trend man så før epidemien inntraff. I tillegg gir ordningen unge fra NAV arbeidserfaring.

Om tilskuddet til sommerjobb

 • Tilskudd til arbeidsgivere som tar inn unge arbeidsledige i en fire ukers sommerjobb.
  • Målgruppen er personer mellom 16 og 29 år, som har fått vurdert av NAV at de har behov for arbeidsrettet bistand.
 • Tilskuddet dekker 50 prosent av lønnen for ledige. For personer med nedsatt arbeidsevne dekker NAV 75 prosent av lønnen.
 • Tilskudd til sommerjobb kan gis i inntil fire uker per deltaker. Tiltaket kan gjennomføres i perioden fra 1. juni til og med 31. august.
  • Deltakeren på tiltaket ansettes i midlertidig stilling på ordinære lønns- og arbeidsvilkår.
  • Deltakeren skal utføre ordinære arbeidsoppgaver i virksomheten.
 • Det gis ikke tilskudd til sommerjobb til virksomheter som har permitterte.

Hva kan du forvente som arbeidsgiver?

 • Du kan selv finne kandidater, eller så kan NAV hjelpe deg med å finne aktuelle kandidater for sommerjobb.
 • Det inngås en avtale mellom arbeidsgiveren, NAV og deltakeren, som avklarer varighet, ansettelsesforhold og oppfølgingsbehov.
 • Det blir opprettet et kontaktpunkt i NAV og på arbeidsplassen med ansvar for oppfølging.
 • NAV kan i tillegg gi inkluderingstilskudd (til tilrettelegging) og mentortilskudd (til veiledning/opplæring).

Hvordan inngå en avtale om sommerjobb?

 • Avtale om tilskudd til sommerjobb må inngås før oppstarten av tiltaket
 • Avtalen opprettes på min side arbeidsgiver
 • Alle tre parter må godkjenne avtalen før tiltaket kan settes i gang
 • Du kan søke om refusjon når tiltaket er over (innen 2 mnd. etter tiltak)

Kontaktpunkt for mer informasjon

Inkludering i arbeidslivet