– Å være leder kan de aller fleste være, men det er en kunst å være en god leder

Fagartikkel, Arbeidsliv

Publisert

Claudia Antwi-Adjei Hedegaard avbildet på Anker Energys kontorer på Fornebu

Claudia Antwi-Adjei Hedegaard avbildet på Anker Energys kontorer på Fornebu i Oslo. Foto: Habon Beegsi

Claudia Antwi-Adjei Hedegaard er leder for organisasjonsutvikling i Aker Energy og deltaker i NHOs lederutviklingsprogram Female Future.

NHO har gjort en veldig god jobb med å sette sammen årets Female Future-kull. Det er god variasjon i bakgrunn, bransjer, personligheter, nivå, kompetanse og geografi. Det er utrolig gøy å være blant så mange dyktige mennesker, alle med sin historie og spennende ledelses-reise. Selv om vi er ulike, er det påfallende hvor like problemstillinger vi kommer borti i våre profesjonelle liv, sier Antwi-Adjei Hedegaard om programmet.

Om Female Future-programmet

  • Startet i 2003.
  • 1800 har gjennomført Female Future programmet i Norge.
  • Lærer om ledelse, styrekompetanse, nettverksbygging og kommunikasjon.
  • 400 har gjennomført Female Future programmet i Uganda, Kenya, Tanzania, Ghana og Tunisia. 
  • NHO jobber med å etablere et internasjonalt Female Future nettverk. 

Inspirerende

Female Future-programmet er for kvinnelige talenter som bedriftene ser potensiale i og ønsker å satse på. NHO ønsker at programmet skal mobilisere, gi utviklingsmuligheter og skape møteplasser, slik at flere kvinner kommer i posisjon til lederroller og styreverv.

Årets Female Future-program består av 26 deltakere og hadde oppstart forrige høst. Programmet inneholder flere samlinger. Temaer er egenutvikling, ledelse, styrearbeid, nettverksbygging og profilering. 

- Vi får coach som utfordrer oss i vår tankemønster. Det at vi får bli kjent med mennesker vi ellers aldri ville ha møtt, er helt fantastisk. Å bygge nettverk og dele erfaring med de andre deltakerne er gull verdt. Det å for eksempel få bedre forståelse for styre og styreverv har vært motiverende. Det har inspirert meg til å aktiv oppsøke verv, sier Antwi-Adjei Hedegaard.

Brenner for mangfold i toppledelsen

Det å ha ulike perspektiver med for eksempel kvinner, kulturell bakgrunn, ulik kompetanse, tankesett i toppledelsen og styret er sunn forretning, Man øker selskapets attraktivitet hos eksisterende og potensielle kunder, og blant dyktige folk. Ikke minst, er man med å gjør noe samfunnsnyttig. Det er jo vinn-vinn for alle, sier hun med referanse til den viktigste likestillingssaken i næringslivet for henne. 


- Lederrollen er både krevende og givende
#005

- Det at vi får bli kjent med mennesker vi ellers aldri ville ha møtt, er helt fantastisk. Foto: Habon Beegsi

Før Antwi-Adjei Hedegaard ble leder for organisasjonsutvikling i Aker Energy, jobbet hun åtte år i Statoil/Equinor med forbedringsprosjekter, strategiutvikling, innovasjon og organisasjonsutvikling. Her hadde hun også ulike lederroller.  

Det å være en god leder er en kontinuerlig læringsprosess, man blir aldri ferdig utlært. Det er spesielt når konteksten endres; det kan være nytt team, nye oppgaver og omstillinger, at man ser hvor mye man egentlig har å lære. Lederrollen er både krevende og givende – krevende fordi man skal lede seg selv og ofte andre samtidig. Man har en påvirkningskraft som leder, og det har ofte stor betydning for den enkeltes hverdag – på godt og vondt. Det er givende når man får tillitt. At noen ønsker å følge nettopp deg og din visjon. At man får bidra til at andre blir den beste versjonen av seg selv. Det er skikkelig motiverende, avslutter Antwi-Adjei Hedegaard.

Antwi-Adjei Hedegaard har en bachelor i sosiologi og psykologi, en mastergrad i international buisness management fra Kingston Business School i London og en executive master i nyskaping og kommersialisering fra BI. Hun er også tidligere profileringsansvarlig i Finansdepartementet.

Les mer:
Female Future