Female Future

NHO Female Future er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i, og ønsker å satse på. NHO ønsker å mobilisere talentene, gi dem utviklingsmuligheter og skape møteplasser – slik at flere kvinner kommer i posisjon til lederroller og styreverv.

Female Future – Lederutviklingsprogram

NHO Female Future har fokus på egenutvikling, ledelse, styrearbeid, nettverksbygging og kommunikasjon.  

Lederutviklingsprogrammet passer for kvinner som ønsker å utvikle seg og realisere sitt fulle potensiale gjennom:  

  • Styrket selvinnsikt 
  • Styrket motivasjon  
  • Styrket handlekraft til å nå sine mål 

Det legges til rette for at bedriftene kan videreutvikle nøkkelmedarbeideres talent og ressurser, og jobbe langsiktig for å få flere kvinner i ledelse og styrene. Bedriftene får også tilgang til og kontakt med potensielle styrekandidater.  

Foto: Forte Digital, Marcus Karkash.

Hvem kan delta i Female Future?

Det er bedriftene som blir rekruttert inn i programmet. Bedriftenes ledelse plukker ut deltakere med potensial for lederoppgaver og styreverv.

Kriterier for å delta

  • Du må være plukket ut av bedriftens ledelse
  • Du må være motivert for lederoppgaver, deltakelse i ledergrupper og styreverv
  • Du må ønske å få styrket selvinnsikt, motivasjon og handlekraft til å nå dine mål
  • Du og bedriften må prioritere deltakelse i alle deler av programmet.

Hvordan søke?

Når bedriften har plukket ut sin kandidat registreres hennes ønske om plass i søknadsportalen som åpner 27. mai 2024.
Fristen for å registrere kandidater er 15.juni 2024.

Når får jeg vite om jeg har fått plass?

Innen 1. juli vil man få et svar om man har fått plass eller ikke på et av våre kull og har da 14 dagers frist til å akseptere plassen. En del av aksept av plassen er å fylle ut en Female Future avtale hvor både arbeidsgiver og deltaker signerer. 


Kontakt Female Future

Ansvarlig i NHO: Elisabeth Svendsen
E-post: femalefuture@nho.no
Telefon: 91 89 33 07

  1. – En utrolig lærerik arena

    – Female Future er en utrolig lærerik arena hvor jeg har fått utvikle meg. Jeg sitter igjen med mye kunnskap og et større nettverk, sier Elisabeth Birkeland, Teknologidirektør for hydrogen- og lavkarbonløsninger i Equinor.