Female Future

NHO Female Future er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i og ønsker å satse på.

Fakta om Female Future

 • Leder- og styreutvikling for kvinner i NHOs medlemsbedrifter
 • Startet i 2003
 • Temaer er ledelse, kommunikasjon, styrekompetanse, nettverksbygging og synlighet
 • Programmet varer over en 9 måneders periode med 6 fysiske samlinger
 • Programmet krever innlevering av en prosjektoppgave som eksamen
 • Tilbys ansatte i NHOs medlemsbedrifter
 • Over 1850 kvinner har deltatt fra rundt 1000 bedrifter
 • Eksportert til Øst-Afrika

Registrer kandidat til NHO Female Future 2022/2023

 • Antall samlinger: 6 
 • Antall deltagere: Inntil 30 per kull. Det blir to kull. 
 • Sted: Osloområdet
 • Søknadsfrist: 16. august 2022
 • Opptak 21. august. Da får du beskjed om du får plass
 • Første samling: 6. september og 17. oktober
 • Deltakeravgift for medlemmer: kr 65.000 (ekskl. reisekostnad)
  Deltakeravgift for ikke-medlemmer: kr 85.000 (ekskl. reisekostnad)

Klikk her for å komme til søknadsportalen