NHO

Innhold

Female Future

NHO Female Future er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i og ønsker å satse på.

Fakta om Female Future

  • Startet i 2003
  • Leder- og styreutvikling for kvinner
  • Temaer er ledelse, kommunikasjon, styrekompetanse, nettverksbygging og synlighet
  • Tilbys ansatte i NHOs medlemsbedrifter
  • Over 1700 kvinner har deltatt
  • Representerer rundt 800 bedrifter
  • Eskportert til Øst-Afrika