Female Future

NHO Female Future er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i, og ønsker å satse på. NHO ønsker å mobilisere talentene, gi dem utviklingsmuligheter og skape møteplasser – slik at flere kvinner kommer i posisjon til lederroller og styreverv.

Fakta om Female Future

 • Leder- og styreutvikling for kvinner i NHOs medlemsbedrifter
 • Startet i 2003
 • Temaer er ledelse, kommunikasjon, styrekompetanse, nettverksbygging og synlighet
 • Programmet varer over en 9 måneders periode med 6 fysiske samlinger
 • Programmet krever innlevering av en prosjektoppgave som eksamen
 • Tilbys ansatte i NHOs medlemsbedrifter
 • Over 1850 kvinner har deltatt fra rundt 1000 bedrifter
 • Eksportert til Øst-Afrika

NHO Female Future 2023/2024

 • Søknadsportalen åpner 1.juni 2023
 • Søknadperioden 1.juni - 15.juni 2023
 • Opptak 25.juni. Da får du beskjed om du får plass
 • Antall deltagere: Inntil 30 per kull
 • Første samling: kommer
 • Deltakeravgift for medlemmer: kr 67.000 (ekskl. reisekostnad)
  Deltakeravgift for ikke-medlemmer: kr 87.000 (ekskl. reisekostnad)