Female Future

NHO Female Future er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i og ønsker å satse på.

Fakta om Female Future

 • Leder- og styreutvikling for kvinner i NHOs medlemsbedrifter
 • Startet i 2003
 • Temaer er ledelse, kommunikasjon, styrekompetanse, nettverksbygging og synlighet
 • Tilbys ansatte i NHOs medlemsbedrifter
 • Over 1700 kvinner har deltatt fra rundt 800 bedrifter
 • Eksportert til Øst-Afrika

Registrer kandidat til NHO Female Future 2021/ 2022

 • Antall plasser: 30
 • Søknadsfrist: 31. august
 • Opptak: 15. september
 • Første samling: 11. oktober
 • Deltageravgift kr 65.000,- (i tillegg kommer kostnader for hotell, reise etc)

Registrer bedriftens kandidat til NHO Female Future