Female Future

Female Future er et unikt lederutviklingsprogram for talentfulle og ambisiøse kvinner som NHO sine medlemsbedrifter ser potensialet i, og ønsker å satse på. NHO ønsker å mobilisere talentene, gi dem utviklingsmuligheter og skape møteplasser – slik at flere kvinner kommer i posisjon til lederroller og styreverv.

Female Future programmet

Passer for kvinner som ønsker å utvikle seg og realisere sitt fulle potensiale gjennom:  

  • Styrket selvinnsikt 
  • Styrket motivasjon  
  • Styrket handlekraft til å nå sine mål 

Det legges til rette for at bedriftene kan videreutvikle nøkkelmedarbeideres talent og ressurser, og jobbe langsiktig for å få flere kvinner i ledelse og styrene.

Foto: Forte Digital, Marcus Karkash.

Female Future 2024-2025

NHO vil gjennomføre 3 kull med inntil 30 deltakere per kull. Alle kull har oppstart etter sommeren 2024.
Hvert kull har 6 fysiske samlinger a 2 dager. Samlingen vil i hovedsak være i Oslo området.
2 av samlingene gjelder styrekompetanse og er på BI. Det vil være en eksamen knyttet til dette.

Deltakerprisen for en medlemsbedrift er kr 74.000 og for et ikke-medlem er prisen kr 94.000.
Prisen er ekskl. mva, reise og opphold.

Søk her for deltakelse på Female Future 2024/2025.

Fristen for å registrere kandidater i søknadsportalen er 16.juni 2024.Oversikt over samlingene pr. kull:

Hvem kan delta i Female Future?

Det er bedriftene som blir rekruttert inn i programmet. Bedriftenes ledelse plukker ut deltakere med potensial for større lederansvar og styreverv. 

NHO sine medlemsbedrifter vil prioriteres før bedrifter og organisasjoner som ikke er medlemmer. Programmet har en fordelaktiv pris for NHO sine medlemmer. 

Kriterier for å delta

  • Du må være plukket ut av bedriftens ledelse
  • Du må være motivert for lederoppgaver, deltakelse i ledergrupper og styreverv
  • Du må ønske å få styrket selvinnsikt, motivasjon og handlekraft til å nå dine mål
  • Du og bedriften må prioritere deltakelse i alle deler av programmet.

Hvordan søke?

Når bedriften har plukket ut sin kandidat registrerer hun selv ønske om plass i søknadsportalen.
Fristen for å registrere kandidater er 16.juni 2024.

Når får jeg vite om jeg har fått plass?

Innen 1. juli vil man få et svar om man har fått plass eller ikke på et av våre kull og har da 14 dagers frist til å akseptere plassen. En del av aksept av plassen er å fylle ut en Female Future avtale hvor både arbeidsgiver og deltaker signerer. 


Kontakt Female Future

Ansvarlig i NHO: Elisabeth Svendsen
E-post: femalefuture@nho.no
Telefon: 91 89 33 07

  1. – En utrolig lærerik arena

    – Female Future er en utrolig lærerik arena hvor jeg har fått utvikle meg. Jeg sitter igjen med mye kunnskap og et større nettverk, sier Elisabeth Birkeland, Teknologidirektør for hydrogen- og lavkarbonløsninger i Equinor.