NHO

Innhold

Sysselsettingsutvalget: – Utgiftene ved sykefravær må ikke koste bedriftene mer

Nyhet, Arbeidsliv, Inkludering

Publisert

#205

#120

– Vi får ikke flere i jobb ved å sende en større regning til norske bedrifter, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO. Torsdag la sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe frem sin rapport.

Det store spørsmålet er hvordan vi skal vi få flere i jobb? Det regjeringsoppnevnte sysselsettingsutvalget har levert sin rapport. Nå blir partene i arbeidslivet involvert i arbeidet.

– Det er en viktig rapport sysselsettingsutvalget nå har lagt frem. Vi må huske at dette er forslag fra ekspertgruppen. Det er nå arbeidslivets parter blir invitert inn og arbeidet begynner, sier Nina Melsom.

Hun mener det er fire ting som er viktig for bedriftene:

  1. At de løsningene man blir enige om ikke koster bedriftene mer.
  2. At de tiltakene støtter opp om arbeidslinja, altså at de hjelper folk til å være i jobb fremfor å forsvinne ut av arbeidslivet.
  3. At de gir bedriftene insentiver til å inkludere folk som står utenfor arbeidslivet.
  4. Og at ordningene lar seg gjennomføre i praksis i ulike bransjer og i små bedrifter.

For å bære fremtidige utgifter til velferdstjenester trenger vi flere i arbeid – ikke færre.

– Enhver endring vil skape debatt, det er derfor partene er invitert inn i arbeidet. Alle modeller har styrker og svakheter. Det er viktig å vurdere hvordan andre utforminger enn dagens ordning vil virke i praksis. Vi er opptatt av at ev endringer må være gjennomtenkt og omforent, sier Melsom, og utformingen må være lik for alle arbeidstakergrupper.

Dette er de viktigste forslagene fra ekspertgruppen:

  • En ny sykelønnsordning
  • En arbeidsorientert uføretrygd
  • Reduserte minstenivåer for arbeidsavklaringspenger for unge, men samtidig økt oppfølging
  • Tettere oppfølging og økte ressurser til arbeidsrettede tiltak
  • Tiltak for økt sysselsetting blant seniorer og eldre

Les hele rapporten Arbeid og inntektssikring.