Frankrike med ny grønn tiltakspakke

Publisert

Foto: European Commission.

25. september la Frankrikes president Emmanuel Macron frem nye grønne tiltak gjennom det såkalte planification écologique-rådet. De nye tiltakene forsøker å forsone klimaambisjoner, konkurransedyktighet og hensyn til alminnelige borgere.

Et forsøk på å få med seg både klimaskeptikere og klimatapere
Pakken øker Frankrikes omstillingsbudsjett for 2024 med 7 milliarder euro til 40 milliarder euro. Jevnt over legges det opp til økt pengebruk og grønne gulrøtter, heller enn pisk i form av strengere krav og regelverk. En av grunnene til dette kan være et forsøk på å blidgjøre både gule vester og klimaskeptiske Nasjonal samling-velgere (NS). Sistnevnte parti leder for tiden de franske målingene for Europaparlamentet, med opposisjon til EUs klimasatsing som en av sine kampsaker. Økt oppslutning for klimaskeptiske partier på høyre fløy er en økende tendens i EU.

En konsekvens av denne økte oppslutningen har vært at andre land og aktører diskuterer, eller har bestemt, å senke klimaambisjonene på kort sikt for å hensynta både befolkning og næringsliv. Dette er noe også Macron selv har tatt til orde for tidligere i år, med et tydelig ønske om fokus på implementering fremfor utrulling av nytt lovverk på EU-nivå. Nå varsler imidlertid den franske presidenten at man vurderer å gå alene der EU somler. Særlig innenfor områder knyttet til kraft, industri og produksjon på fransk jord anses dette som aktuelt.  

Grønn suverenitet for å sikre grønn konkurransekraft 
I en tid der (åpen) strategisk autonomi preger flere av diskusjonene i Europa peker Macron på grønn suverenitet, klima- og miljøpolitikk på fransk vis og grønn konkurransedyktighet. Presidenten er tydelig på at avhengigheten av eksterne variabler må begrenses ytterligere ved at kontrollen av disse og den langsiktige satsningen på grønn industri, råmaterialer og kraft i større grad ligger i Frankrike og Europa. Presidenten pekte også på at avhengigheten av fossilt brensel koster Frankrike 120 milliarder euro i året, penger Macron heller vil legge i avkarboniseringstiltak og fornybar kraft. Innen 2030 skal bruken av fossilt kuttes fra 60% til 40%. Samtidig skal kull fases ut innen 2027.             
 

Følgende satsinger ble varslet

  • Made in Europe. Økt fokus på batterier og kritiske råmaterialer
  • CCS og hydrogen nevnes som nødvendige disruptive teknologier. Førstnevnte løftes som en del av løsningen for å få ned industriutslipp i Frankrike, og presidenten har ambisjon om å etablere minst et CCS-prosjekt på fransk jord i etterkant av en pågående høring
  • Frankrike skal ta tilbake kontroll over strømprisene. Hvordan dette skal gjøres kom ikke frem, utover at lovforslag for grønn industri legges frem i oktober og produksjon av grønn energi i desember
  • Frankrike kan gå alene på viktige lovtekster som står fast på europeisk nivå for å sikre franske interesser
  • Gasskjeler forbys ikke, men skal fases ut gjennom bl.a. å tredoble fransk produksjon av varmepumper innen 2027 (ca. 1 million)
  • 1 million elbiler skal produseres innenfor heksagonen innen 2027
  • Det skal sparkes i gang offentlig debatt om havvind i løpet av høsten
  • Kjernekraft: strategisk viktig i klimakampen