NHO

Innhold

Publikasjoner

Vis filtrering

33 resultater

Type dokument
Velg område
33 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. På ville veier – om avgifter, insentiver og finansiering i veisektoren

    En ny rapport viser at dagens veifinansiering ikke er bærekraftig og at næringslivet bærer en stadig større andel av brukerfinansieringen av veiene.

  2. Næringslivets bidrag til FNs bærekraftsmål

    Norske bedrifter ser positivt på invitasjonen fra myndighetene om å ta en viktigere rolle i utviklingspolitikken. I denne rapporten illustreres hvordan norske bedrifter allerede på en aktiv måte responderer på bærekraftsmålene.

  3. AFP: Endelig rapport

    Her finner du evalueringen av AFP-ordningen fra desember 2017, både kort og full versjon.