Publikasjoner

84 resultater

Type dokument
Velg område
84 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. NHOs kompetansebarometer 2023

  NHOs medlemsbedrifter sliter fortsatt med å få tak i rett kompetanse. Det viser NHOs ferske Kompetansebarometer fra 2023. 6 av 10 NHO-bedrifter oppgir å ha et udekket kompetansebehov.

 2. Økonomisk overblikk 4/2023

  Inflasjonen synes nå å ha passert toppen. Det gir sentralbankene rom for å senke styringsrentene noe tidligere enn ventet, og peker mot en liten bedring i vekstbildet mot slutten av neste år, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum i forbindelse med framlegging av NHOs siste Økonomisk overblikk for 2023.

 3. Samferdselsløftet nr. 5 - 2025-2036

  Gode transportårer har alltid vært viktige forutsetninger for at folk skal kunne bo og arbeide i hele landet. Et velfungerende samfunn er avhengig av god mobilitet. Det binder landet sammen, det gir gode forbindelser med utlandet, og det skaper attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner.

 4. Økonomisk overblikk 3/23

  Høyere priser og renter treffer alle og bidrar til å dempe etterspørselen. Bremsene er nå på i norsk økonomi. Både husholdninger og virksomheter merker at høyere kostnader reduserer deres forbruks- og produksjonsmuligheter. Lyspunktet ser ut til å være at den høye prisveksten er på vei ned, sier Victoria Sparrman, PhD, fra område samfunnsøkonomi i NHO.

 5. NHO-fellesskapets tariffpolitiske plattform

  NHO-fellesskapets tariffpolitiske plattform beskriver våre posisjoner på hvordan lønns- og tariffpolitikken må forvaltes og utvikles i årene fremover for å styrke den norske modellen, slik at bedriftene kan skape arbeidsplassene og verdiene Norge trenger.

 6. Økonomisk overblikk 2/23

  - Norsk økonomi kan sies å ta et slags hvileskjær i år. Mesteparten av den anslåtte veksten fra i fjor til i år er allerede unnagjort. I andre halvår i år og første halvår neste år, venter vi at veksten vil ligge godt under trendveksten, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. Den økonomiske aktiviteten fortsetter å overraske på oppsiden. Prisveksten er fortsatt høy, og rentene skal videre opp. Fremover ventes marsjfarten å bli lavere, og risiko for svakere utvikling er høy. I rapportens temadel drøftes inflasjon.

 7. Nordisk posisjon på EUs langsiktige klimapolitikk

  Norden og nordisk næringsliv har fremskyndet den grønne og rettferdige omstillingen, samtidig som de har økt velferdsnivået og opprettholdt industriell konkurransekraft. NHO og våre nordiske søsterorganisasjoner er forpliktet til en ambisiøs klimapolitikk, og nordisk næringsliv ønsker å bidra positivt til debatten om EUs langsiktige klimapolitikk.

 8. Økonomisk overblikk 1/23

  Marsjfarten i global økonomi avtok gjennom 2022 i møte med energi-, inflasjons- og rentesjokk. I norsk økonomi er imidlertid aktiviteten fortsatt høy, til tross for høy prisvekst og økte renter. Men fremover ventes aktivitetsveksten å bremse opp.

 9. Brev til Europaparlamentets juridiske komité om selskapspliktig bærekraftig aktsomhetsvurdering

  Torsdag 2. mars sendte Ole Erik Almlid og NHOs nordiske søsterorganisasjoner et felles brev til Europaparlamentets juridiske komité (JURI) om viktigheten av å ikke inkludere regler for eierstyring og selskapsledelse i Corporate Sustainability Due Diligence-direktivet.