Nordisk posisjon på EUs langsiktige klimapolitikk

Norden og nordisk næringsliv har fremskyndet den grønne og rettferdige omstillingen, samtidig som de har økt velferdsnivået og opprettholdt industriell konkurransekraft. NHO og våre nordiske søsterorganisasjoner er forpliktet til en ambisiøs klimapolitikk, og nordisk næringsliv ønsker å bidra positivt til debatten om EUs langsiktige klimapolitikk.