Økonomisk overblikk 2/23

- Norsk økonomi kan sies å ta et slags hvileskjær i år. Mesteparten av den anslåtte veksten fra i fjor til i år er allerede unnagjort. I andre halvår i år og første halvår neste år, venter vi at veksten vil ligge godt under trendveksten, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. Den økonomiske aktiviteten fortsetter å overraske på oppsiden. Prisveksten er fortsatt høy, og rentene skal videre opp. Fremover ventes marsjfarten å bli lavere, og risiko for svakere utvikling er høy. I rapportens temadel drøftes inflasjon.

Aktiviteten i global økonomi har økt mer enn ventet den siste tiden, hjulpet av lavere energipriser, gjenåpning av kinesisk økonomi og færre flaskehalser i forsyningskjedene. Prisveksten er fortsatt høy og lønnsveksten er stigende i mange land. Det øker faren for at den høye inflasjonen blir mer varig. Sentralbankene ventes derfor å fortsette rentehevingene, slik at rentetoppen nås i løpet av de neste månedene. Høyere renter, lenger ventes å tynge aktivitetsveksten hos våre handelspartnere som anslås å vokse omkring 1 prosent i både 2023 og 2024.