NHO

Innhold

Gjennomslag for NHO og LO i Vikens krisepakke

Nyhet

Publisert

Regiondirektør i NHO Viken Oslo Nina Solli og LOs distriktssekretær i Østfold Ulf Lervik

Regiondirektør i NHO Viken Oslo Nina Solli og LOs regionleder i Viken og Oslo Ulf Lervik

-Jeg er godt fornøyd med at Viken allerede i dag er klar med sin første pakke med tiltak. Viken har snudd hver stein på jakt etter tiltak som vil hjelpe bedriftene så raskt som mulig, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

-Dette er tiltak som er viktig for bedrifter i hele Viken og på tvers av bransjer. Og ikke minst, de vil bety noe for arbeidstakere i hele Viken. Viken går foran her, andre fylkeskommuner bør se til Viken, sier Solli.

Viken fylkeskommunes krisepakke ble lagt fram i dag kl. 12.00. Den inneholder en tiltaksliste på hele 16 punkter og inneholder tiltak for flere hundre millioner kroner.

-Vi er inne i en alvorlig situasjon som påvirker oss alle. Viken fylkeskommune har fullt fokus på å gi våre innbyggere best mulig tjenester. Mange bedrifter har krevende tider.

Folk blir permitterte og står framfor usikre tider. Viken fylkeskommune skal gjøre sin del av jobben, sa fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen (Ap) da krisepakken ble lagt fram tidligere i dag.

Tiltak som krisepakken inneholder er blant annet: 24 millioner kroner til bedriftsintern opplæring, 22 millioner kroner til næringsutvikling, 3 millioner kroner til flere ladestasjoner til elbil, forsert vedlikehold av skolebygg og andre eiendommer som Viken eier, tiltak til landbruk og reiselivsnæring med mer. Et viktig tiltak er også at Viken fylkeskommune opprettholder sitt kjøp av skoleskyss, slik at ikke transportselskapene blir skadelidende.

-Vi har fått gjennomslag for mange av punktene i vår tipunktsliste, ja vi har fått mer enn forventet med tanke på hvilke virkemidler fylkeskommunen rår over, sier Solli.

- Tiltakene vil skape arbeid for bedrifter som nå sliter, og de vil bidra til at arbeidsfolk kan få kompetanseutvikling slik at arbeidsplassene er bedre rustet i tiden fremover, også når denne krisen er over. Det er i slike tider som vi er i nå at empati, ansvar og samhold er viktig medisin.

At Viken Fylkeskommune legger den norske samarbeidsmodellen med trepartssamarbeidet til grunn er viktig og riktig, sier Ulf Lervik regionleder i LO Viken Oslo.

I tillegg til Vikenpakka for nærings- og samfunnsliv, har Viken fylkeskommune allerede fattet en rekke tiltak for å delta i den nasjonale dugnaden for å hindre og begrense spredning av koronaviruset og sikre at kritiske tjenester til befolkningen kan opprettholdes best mulig og over tid.

Føringer fra nasjonale helsemyndigheter har hele tiden ligget til grunn for iverksatte tiltak, samt den løpende dialogen med kommunehelsetjenesten i de 51 Viken-kommunene, heter det i krisepakken fra Viken fylkeskommune.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: