NHO

Innhold

Hjørnesteinsbedrift godt rotfestet Hallingdal

Nyhet, Fagartikkel

Publisert

#205

Steinar Tragethon har ledet Hallingplast i 40 år. Bedriften har hatt en eventyrlig vekst siden starten for 50 år siden.

Hallingplast fyller 50 år i disse dager. Familiebedriften er blitt en betydelig og attraktiv arbeidsplass midt i reiselivsregionen Hallingdal.

Fra Kleivi Næringspark på Ål utvikler, produserer og markedsfører Hallingplast rør og rørdeler til kunder i inn- og utland. Produksjonen går 24 timer i døgnet syv dager i uken. Hver dag ruller 12 vogntog med rør ut fra fabrikken. I vogntogene finnes produkter som skal vare i opptil 150 år og som kanskje skal helt til Kina. 25 prosent av produktene eksporteres til land verden over. Hallingplast har hatt en eventyrlig vekst fra 1969 til i dag. Siden 2012 er omsetningen mer enn fordoblet.

Verdifullt samfunnsbidrag

-Vi har hele tiden vært opptatt av at det vi driver med har stor samfunnsverdi. I hovedsak lager vi rør til vann og avløp, men også til bensinstasjoner, oppdrettsnæringen og veisikring sier Steinar Tragethon, som har vært daglig leder i familiebedriften i 40 år.

Dessuten har bedriften blitt en viktig brikke i sysselsettingen i distriktet. Det er ikke få lokale ungdommer som har funnet sin plass enten i salgsapparatet eller i produksjonen ved en av Nord-Europas mest moderne plastrørfabrikker. I tillegg kommer andre ringvirkninger i form av oppdrag og arbeid til lokalt arbeidsliv, som rørleggere, elektrikere og transportører.

Ta vare på industrien

Tragethons budskap til lokalpolitikerne i Hallingdal er tydelig:

-Ta vare på de bedriftene som er etablert og som ruller og går, som ønsker å satse og videreutvikle seg. Nøkkelen til å få folk til å bo i distriktene, er arbeidsplasser. Skaper du arbeidsplasser, vil folk bo her. Det er viktig at politikerne forstår dette. Politikerne må legge til rette for innovasjon og utvikling også av eksisterende industri i distrikts-Norge.

Fra småskala til industriproduksjon

Det var Steinars far, Kåre Tragethon, som i 1969 etablerte det som skulle bli Hallingplast. Det begynte med plastsiloer, men det tok ikke lang tid før produksjonen av plastrør kom i gang. Siden har selskapet utviklet stadig nye produkter og markeder, i nært samarbeid med krevende kunder.

-God kommunikasjon, etterrettelighet og ærlighet har fulgt oss hele veien. Det resulterte i en viktig kontrakt med et tysk firma i 1988 om leveranse av kabelrør for fiberoptikk. Den kontrakten var nøkkelen som gjorde at vi klarte å løfte oss opp fra småskala til industriproduksjon, forteller Tragethon. -En annen milepæl var da vi begynte å produsere avløpsrør. På 90-tallet var mange PVC-fiksert. Polypropylen, som vi bruker, er et langt mer miljøvennlig og fleksibelt alternativ, sier Tragethon.

Tett samspill med kundene

Hallingplast har høstet flere priser i senere år. I vår vant de Siva-prisen. Bedriften ble omtalt av næringsministeren som en inspirasjonskilde til fremtidig innovasjon og industriutvikling i Norge. I 2017 gikk Hallingplast og Steinar Tragethon til topps i EY Entrepreneur Of The Year, kategori Industri – for sin enestående produktutvikling og for salg av produkter som hevder seg på verdensmarkedet. Tragethon deler den æren med både kunder og medarbeidere. Han forteller at de har kunder de har samarbeidet med i over 40 år.

-Da blir det noe mer enn å drive business. Det er viktig å lytte til markedet, og å ta godt vare de kundene du har, før du jakter på nye. Det er viktig for å bevare tilliten. Samspillet med kundene har vært avgjørende for vår utvikling. Vi har etter hvert fått et stort nettverk. Det gjør at vi kan realisere muligheter. Har du noen å samarbeide med, får du innspill, tilbakemeldinger, råd – du får en helt annen basis for å videreutvikle både produkter og bedriften.

Drar lasset sammen

Et av Hallingplasts konkurransefortrinn er fleksibilitet, mener Tragethon:

- Vi kan snu oss raskt rundt og levere til både store og mindre kunder. Vi har klart å skape et team som gjør at vi drar lasset i samme retning hele tiden. Jeg tror det er nøkkelen. Stabilitet i mannskapet rundt deg. Det blir som et håndballag, når du har et bra lag, så spiller de bra i mange år.

- Hvordan bygger dere en slik kultur?
-Gjennom å gi respekt i alle retninger, la den enkelte få være med på å diskutere og løse problemer, slik at de får et eierskap til det de holder på med.

Tre sønner på vei inn

Fra årsskiftet gikk Steinars tre sønner, Kåre, Sverre og Anders, inn på eiersiden i Hallingplast. De tre er aktive i bedriften i ulike roller. Kåre innen IT og automasjon, Sverre er salgs- og markedssjef og daglig leder i datterbedriften Hallingplast AB i Sverige, mens yngstemann Anders har ansvar for teknisk utvikling og er med på produktutvikling og endringer i produksjonen. Steinar har ingen planer om å gi seg, han fortsetter like iherdig som før. Med en visshet om at han vil viderefører en solid virksomhet i tipp topp stand til neste generasjon. Overskuddene gjennom årenes løp har blitt pløyd tilbake i utvikling av bedriften, i form av investeringer i lokaler, utstyr og kompetansebygging.

Fakta om Hallingplast AS:

  • En av Norges største og mest moderne plastprodusenter
  • Etablert: 1969
  • Omsetning: 460 millioner kroner i 2018
  • Antall ansatte: 65
  • Eksportandel: 25 prosent, omfatter prosjekt-leveranser til Kina, Chile, Angola, Færøyene, Island og Australia
  • Mangfoldig produktsammensetning, med hovedvekt på rør til vann, avløp og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og produkter for veisikring