Ny studie: Viljen til arbeid viktigst

Nyhet, Arbeidsliv, Inkludering

Publisert

#205

Nina Melsom er direktør for arbeidsliv i NHO. Foto: Moment Studio.

Det viktigste for bedriftene når de skal inkludere er at personen er motivert for jobben, viser en ny studie fra Proba samfunnsanalyse.

Slik blir bedriften din en inkluderingsbedrift.

- Dersom vi skal lykkes med å øke sysselsettingen, må vi ha god kunnskap om behovene og erfaringene i de bedriftene som skal inkludere, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO.

NHO har engasjert Proba samfunnsanalyse til å gjennomføre en studie av Arbeidsgiverperspektivet på inkludering blant NHOs medlemsbedrifter.

Oppdraget var å undersøke barrierer og muligheter for inkludering i ulike bedrifter og bransjer og hvilket tiltak som oppleves som nyttige i inkluderingsarbeidet.

Dette viser studien:

  • Om lag halvparten av bedriftene oppgir at de jobber aktivt med inkludering.
  • Om lag 1/3 oppgir at de har rekruttert én eller flere ansatte i løpet av de siste årene som har hatt behov for ekstra oppfølging eller tilrettelegging for å komme i jobb.
  • Innen bransjene reiseliv, logistikk og transport, og service og handel har en større andel bedrifter erfaring med inkludering enn øvrige bransjer.
  • Det viktigste for bedriften er at kandidatene selv er motivert for jobben. Motiverte kandidater betinger at veileder i NAV eller tiltaksbedrift har god kjennskap til bedriften.
  • Bedriftene mener muligheten for å kunne vurdere kandidaten gjennom praksis som viktig for ansettelse: I 70 prosent av rekrutteringsprosessene var kandidatene i praksis i forkant av ansettelsen.
  • Økonomisk tilskudd er viktig for bedriftene.
  • De ulike tilskuddsordningene kan forenkles slik at det blir mer oversiktlig for bedriftene.

Proba mener også at det er behov for en mer systematisk tilnærming når det gjelder formidling av personer med svake norskferdigheter, og at bedriftene trenger bedre bistand knyttet til opplæring. Det finnes en rekke støtteordninger for bedrifter, men det er behov for en bedre kobling og samordning mellom ulike ordninger som ligger i, og utenfor NAV.

- Dette er viktige funn som vi skal ta med oss inn i samarbeidet med regjeringen og NAV i inkluderingsdugnaden. Bedriftene spiller en viktig rolle i inkluderingsdugnaden og de vil gjerne bidra, men vi må sørge for at både bedriftene som ønsker å inkludere og den enkelte som trenger jobb får god bistand. Funnene fra Proba-studien støtter i stor grad opp om de erfaringene vi har gjort oss gjennom Ringer i Vannet prosjektet i NHO. Fra 2019 skal vi samarbeide med NAV slik at denne måten å jobbe kan benyttes i enda større skala, sier Melsom.

Les hele rapporten til Proba samfunnsanalyse.