Inkludering i arbeidslivet
- et samarbeid for å få flere i jobb

I dag står altfor mange utenfor arbeidslivet. Samtidig mangler en rekke bedrifter arbeidskraft. Arbeidsinkludering er vinn-vinn for alle parter. Ønsker din bedrift å inkludere, vil du få bistand både før, under og etter ansettelse. Skap mangfold på arbeidsplassen gjennom arbeidsinkludering.