Inkludering i arbeidslivet
- et samarbeid for å få flere i jobb

Svært mange bedrifter mangler arbeidskraft. Samtidig står altfor mange utenfor arbeidslivet. Arbeidsinkludering er vinn-vinn for alle parter. Ønsker din bedrift å inkludere, vil du få bistand både før, under og etter ansettelse. Få tilgang til etterspurt kompetanse gjennom arbeidsinkludering.

Bedriftseksempler på inkludering

  1. - Det gir mening å se enkeltmennesker lykkes

    Beate Holm Töpfer, daglig leder ved Lillesand Hotel Norge, delte verdifulle erfaringer om inkludering på NHOs arrangement "Ingen utenfor? Hvordan får flere i arbeid etter krisen" på Arendalsuka. Hennes viktigste budskap var at det krever engasjement og vilje blant både ledere og ansatte for å lykkes.

  2. Prosjektet Vi inkluderer! begynner å gi resultater

    Prosjektet Vi inkluderer! skal bidra til at flere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kommer i jobb. Arbeidet tar tid, men prosjektet har i stor grad nådd målet om å utvikle gode arbeidsformer for inkludering i pilotregionene i NAV. Det viser prosessevalueringen gjennomført av Oslo Economics.