Inkludering i arbeidslivet
- et samarbeid for å få flere i jobb

Svært mange bedrifter mangler arbeidskraft. Samtidig står altfor mange utenfor arbeidslivet. Arbeidsinkludering er vinn-vinn for alle parter. Ønsker din bedrift å inkludere, vil du få bistand både før, under og etter ansettelse. Få tilgang til etterspurt kompetanse gjennom arbeidsinkludering.