Sammen om inkludering

Publisert

#205

Partene i arbeidslivet går sammen om inkludering, Fra venstre Olav Wendelbo Kvam (Spekter), Helge Eide (KS), Roger Haga Heimli (LO), Ivar H. Kristensen (Virke), Sigrun Vågeng (NAV), Ole Erik Almlid (NHO) og Anniken Hauglie (arbeids- og sosialminister).

Nytt samarbeid: Partene i arbeidslivet går nå sammen om å få flere i jobb gjennom Vi inkluderer.

Slik blir du inkluderingsbedrift.

– Det er fantastisk at alle partene i arbeidslivet nå går sammen for å inkludere flere i arbeidslivet. Alt for mange står i dag på utsiden. Samtidig mangler norske bedrifter arbeidskraft. For å dekke dette behovet er vi nødt til å tenke nytt når det gjelder rekruttering. Vi må samarbeide om denne felles utfordringen og sørge for å gjøre mer av det som fungerer, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Som et ledd i regjeringens inkluderingsdugnad har NHO og NAV etablert et nytt samarbeidsprosjekt kalt Vi inkluderer. I prosjektet deltar også arbeidsgiverorganisasjonene Virke, Spekter og KS og arbeidstakerorganisasjonen LO, dessuten er de andre arbeidstakerorganisasjonene invitert med. Prosjektet ledes av Arbeids- og velferdsdirektoratet og skal prøves ut i tre fylker: Vestland, Trøndelag og Oslo.


Trenger partene i arbeidslivet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har store forventninger til prosjektet.

– Vi trenger partene i arbeidslivet for å lykkes med inkluderingsdugnadens mål om å få flere i jobb. Nå bygges det videre på det beste partene har innenfor inkluderingsfeltet i et nytt og tettere samarbeid med NAV. Jeg er spent på å følge det framover, sier hun.

Vi inkluderer bygger på erfaringer fra NHO-prosjektet Ringer i Vannet og fra inkluderingsprogrammer hos Virke, Spekter og KS. Ringer i vannet tar utgangspunkt i bedriftenes behov og finner kandidater som passer til dette behovet. Kandidater og arbeidsgivere blir tett fulgt opp – både før, under og etter ansettelse.

En styrke at Vi inkluderer bygger på erfaring

En viktig forutsetning for en bred satsing er at kommunesektoren også er med på dette prosjektet.

– En av kommunesektorens viktigste oppgaver er å hindre utenforskap. Kommunesektoren har mange roller i dette, både som samfunnsaktør, tjenesteprodusent og arbeidsgiver. Det er et mål at flest mulig kommer inn i det ordinære arbeidslivet. KS er derfor glad for å ta del i samarbeidet Vi inkluderer! At prosjektet bygger på erfaringer fra godt inkluderingsarbeid i både privat og offentlig sektor er en styrke, sier Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS.

Unik mulighet for bedriftene

Arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Spekter bidrar også med sine gode erfaringer fra det inkluderingsarbeidet de har drevet med.

– Vi inkluderer er en unik mulighet for norske virksomheter. Det er vi som er arbeidsgivere som har makten til å til å gj øre en forskjell for enkeltmennesker, og derfor vil jeg oppfordre næringslivet til å bruke den makten, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

Fagdirektør i Spekter, Olav Wendelbo Kvam, mener det er viktig å bruke trepartssamarbeidet for å oppnå resultater.

– Fint at vi er i gang med det konkrete arbeidet med inkluderingsdugnaden. Både inkluderingsdugnaden og den nye IA-avtalen har ambisiøse målsetninger som gjør at alle må strekke seg for å få resultater. I inkluderingsarbeidet er det, som ellers, viktig å bruke trepartssamarbeidet som en sterk kraft for å oppnå resultater. Dette vet vi virker og har bidratt til å oppnå gode resultater i vår egen inkluderingssatsing Springbrett, sier han.

 

De tillitsvalgte vil også bidra

Også på arbeidstakersiden er man entusiastisk for Vi inkluderer.

– LO har fulgt prosjektet fra starten av, og vi har tro på denne metodikken. Det er smart å ta utgangspunkt i virksomhetenes egne behov for arbeidskraft. Jeg tror mange virksomheter ønsker å bidra til inkludering. LO har også mange tillitsvalgte som vil gjøre sin del av jobben. Dette samarbeidet er viktig og bra, sier Roger Haga Heimli, andre nestleder i LO.

Erfaring og forskning viser at metoden virker, og at det ligger et stort potensial for inkludering – og varig jobbmatch – hvis flere tar metoden i bruk. Målet for det nye samarbeidet er å utløse dette potensialet. Et tettere samarbeid mellom NAV og organisasjonene i arbeidslivet vil gi økt kunnskap om arbeidslivet og arbeidsgivers behov, og bidra til mer helhetlige og koordinerte tjenester. Ved å bygge på våre felles erfaringer og spre metoden til flere bedrifter kan vi få flere arbeidssøkere med hull i CV-en i jobb.

Vi ønsker alle bedrifter velkommen til inkluderingsdugnad!