Nordvik vil inspirere flere til å se at mangfold gir muligheter

Publisert

Christian Nordvik, administrerende direktør for Nordvik AS

Christian Nordvik, administrerende direktør for Nordvik AS.

Selv om næringslivet er hardt rammet av pandemien, er det også mange bedrifter som trenger arbeidskraft. Regjeringen tok initiativ til kampanjen #Semuligheter for å rette søkelyset mot inkludering i og etter koronakrisen. Konsernet Nordvik er en av flere NHO-bedrifter som er ambassadør for kampanjen, og vil inspirere flere til å rekruttere bredt.

Etter flere år med lav ledighet og høy etterspørsel etter arbeidskraft, har koronapandemien snudd situasjonen i arbeidsmarkedet på hodet. Ledigheten er høy, og 1 av tre har nå vært ledige i over ett år. Grupper som var utsatte på arbeidsmarkedet før korona, har fått en enda vanskeligere inngang til arbeidslivet.

- I en situasjon med over 200 000 ledige, er det viktigere enn noen gang at vi synliggjør mulighetene for å rekruttere bredt, og øker innsatsen mot utenforskap i arbeidslivet. Samtidig må vi ruste oss for tiden etter korona, sier Janne Krohn-Hansen i avdeling arbeidsliv i NHO.

Gjennom kampanjen #Semuligheter ønsker regjeringen å engasjere ved å vise fram utfordringene med utenforskap, og samtidig det gode inkluderingsarbeidet som allerede gjøres av bedrifter, bransjer, arbeidslivets parter, brukerorganisasjoner, sosiale entreprenører og enkeltmennesker. Videre ønsker de å informere om tiltak og virkemidler som kan bidra til å understøtte inkludering i arbeidslivet.

Selv under en pandemi er det virksomheter som etterspør arbeidskraft, og kampanjen retter seg derfor spesielt mot disse arbeidsgiverne. NHO støtter opp om denne kampanjen.

- Det pågår veldig mye godt inkluderingsarbeid i våre virksomheter, og en viktig oppgave for NHO er å synliggjøre erfaringene og inspirere enda flere til å se muligheter, sier  Krohn-Hansen.

 

Nordvik vil inspirere

Konsernet Nordvik med sine 20 avdelinger har ikke bare sett muligheter, men virkelig benyttet hele spekteret av muligheter for å skape tilhørighet, mestringsfølelse og jobbmuligheter for en rekke mennesker. Nordvik har tatt dette samfunnsansvaret på alvor og inkluderende rekruttering er godt integrert i bedriftskulturen i alle ledd. Et tett samarbeid med lokale tiltaksleverandører som bl.a. Frem Bodø har gjort lederne i disse selskapene til kreative inkluderingsarkitekter som begge nå stiller som ambassadører for regjeringens kampanje.

Christian Nordvik er stolt av å være ambassadør for kampanjen #Semuligheter og håper det kan bidra til å inspirere flere til å se at mangfold gir muligheter.

- Dette er et tema som står Nordvikgruppen nær og som er en integrert del av vår rekrutteringsstrategi. Det er gøy å se at arbeidet blir løftet frem for å synliggjøre hva som faktisk finnes av muligheter. Jeg er stolt av innsatsen fra lokale ledere som står på for å hindre utenforskap. Det er viktigere enn noen gang å gi mennesker muligheter. Alle kan gjøre litt, sammen kan vi gjøre mye, sier Nordvik.

Du kan lese mer om Christian Nordvik og andre støttespillere her: https://www.semuligheter.no/stottespillere-for-semuligheter/