NHOs program under Arendalsuka 2023

Arendalsuka pågår fra 14.-18. august. NHO-fellesskapet tilbyr et bredt program fra mandag til fredag. Dette kan du se både digitalt og ved å besøke oss i Næringslivets Hus i MØR biffhus i Arendal.

Om Næringslivets Hus under Arendalsuka

  • Arendalsuka går av stabelen 14. -18. august og samler næringsliv, politikere og organisasjoner.
  • Næringslivets Hus er et partnerskap mellom NHO og flere landsforeninger under Arendalsuka, der vi flytter Næringslivets Hus fra Majorstua i Oslo til Mør Biffhus i Pollen i Arendal.
  • I Næringslivets Hus vil du gjennom uken treffe sentrale politikere, forskere og fageksperter, bedrifter og flere av våre samarbeidsorganisasjoner. Vi håper du kommer innom, enten fysisk eller digitalt gjennom våre direktesendinger.
  • Arendalsuka arrangeres for tolvte gang i 2023. NHO har vært stolte partnere bak arrangementet fra starten.

Du kan følge alle arrangementer under Arendalsuka på vår digitale portal

Program

Mandag 14. august

11.0023.00
Mandag
Mør Biffhus - Arendal
15.0016.00
Investeringstørke i utviklingsland – kan Norge redde verden?

Arrangør: NHO
Sted: Møterom oppe, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

16.3017.30
Bærekraftig maritim beredskap

Arrangør: NHO Sjøfart og Redningsselskapet
Sted: Møterom oppe, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

20.0021.00
Musikkquiz med Øystein Dørum

Arrangør: NHO
Sted: Baren oppe, Mør Biffhus

Les mer (arendalsuka.no)

Tirsdag 15. august

08.0021.00
Tema: Det grønne skiftet, næringsutvikling og kraft
Mør Biffhus - Arendal
08.0009.00
Fremtidens digitale arbeidsmarked

Arrangør: NHO Geneo
Sted: Pergolaen, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

09.3010.30
EUs grønne giv, proteksjonisme og grønne subsidier fra USA – hvordan sikrer vi norsk konkurransekraft?

Arrangør: NHO 
Sted: Pergolaen, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

09.3010.30
Industri skaper samfunn

Arrangør: Norsk Industri
Sted: Restauranten nede, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

10.0011.00
Slik får vi fart på ombruk

Arrangører: NHO Service og Handel

Sted: Møterom oppe, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

10.3011.30
Kraftløftet

Arrangør: NHO, LO og Olje- og Energidepartementet
Sted: Kanalplassen bak Mør Biffhus

Les mer (arendalsuka.no)

11.0012.00
Hvordan får vi 8 TWh solkraft i 2030?

Arrangør: Nelfo
Sted: Pergolaen, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

12.3013.30
Reiselivets verdi for kommuneNorge

Arrangør: NHO Reiseliv
Sted: Pergolaen, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

13.0014.00
Hvordan sikre grønn konkurransekraft dersom Norge blir en klimasinke?

Arrangør: BNL
Sted: Møterommet oppe, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

14.0015.00
Grensehandel: Hva nå?

Arrangør: NHO Mat og Drikke
Sted: Pergolaen, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no) 

14.3015.30
Nasjonal handlingsplan for energieffektivisering: Ligger løsningen på strømkrisen hos deg og meg?

Arrangør: Nelfo
Sted: Møterom oppe, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no) 

16.0017.00
Energinasjonen etter energikrisen

Arrangør: NHO
Sted: Møterom, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no) 

17.3018.30
3+3=6 – seks år til 2030

Arrangør: Grønt Landtransportprogram
Sted: Møterom oppe, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no) 

19.0020.00
Mingel og mat med Grønt Landtransportprogram

Arrangør: Grønt Landtransportprogram
Sted: Møterom, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Onsdag 16. august

08.0021.00
Tema: Offentlig-privat samarbeid
Mør Biffhus - Arendal
08.3009.30
Har vi glemt barna i den ideologiske kampen om barnevernet?

Arrangør: NHO Geneo
Sted: Møterom oppe, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

09.3010.30
Tid for samhandling

Arrangør: NHO Geneo
Sted: Pergolaen, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

10.0011.00
Det finnes bedre løsninger

Arrangør: LUP
Sted: Møterommet oppe, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

11.0012.00
Må vi velge mellom mat eller klima?

Arrangør: NHO Mat og Drikke og Yara
Sted: Pergolaen, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

11.3012.00
Betydningen av tillit

Arrangør: NHO
Sted: DN-teltet

Les mer (arendalsuka.no)

11.3012.30
Sammen om fremtidsrettet plan for helse-Norge. Effektive løsninger for daglig drift og beredskap.

Arrangør: Geneo 
Sted: Møterommet oppe, Næringslivets Hus (Mør Biffhus)

Les mer (arendalsuka.no)

13.0014.00
Matens betydning i eldreomsorgen: Matomsorg, ernæring og matglede

Arrangør: NHO Service og Handel
Sted: Møterommet oppe, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

14.0015.00
Eksport og investeringsstøtte for design og ferdigvareindustrien

Arrangør: Norsk Industri
Sted: Pergolaen, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

14.3015.30
Eldgammelt sykehusutstyr truer pasientsikkerheten: Vi kan ikke gaffatape oss inn i fremtiden

Arrangør: NHO Geneo
Sted: Møterom oppe, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

16.0017.00
Kva kompetanse treng vi for å få eit mangfaldig næringsliv i distrikta?

Arrangør: BNL
Sted: Møterom oppe, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

Torsdag 17. august

08.0023.00
Tema: Tilgang på arbeidskraft
Mør Biffhus - Arendal
08.0009.00
Hvordan fungerer de nye innleiereglene?

Arrangør: NHO, NHO Service og Handel og BNL
Sted: Pergolaen, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

08.3009.30
Fremtidens barnehagesektor – trenger vi et barnehageforlik 2.0?

Arrangør: NHO Geneo
Sted: Møterommet oppe, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

09.3010.30
Mobilitet 2040 - Hvordan kan vi utnytte teknologi og digitale løsninger for å redusere investeringsbehovet i samferdsel

Arrangør: NHO Logistikk og Transport
Sted: Pergolaen, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

10.0011.00
Hvordan tette kompetansegapet?

Arrangør: NHO 
Sted: Møterom oppe, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

11.0012.00
Ringer i vannet-metoden gir jobb til tusenvis. Hør og lær om hvorfor!

Arrangør: NHO Service og Handel
Sted: Pergolaen, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

11.3012.00
Jakten på kvinnene: Hvordan kan næringslivet oppnå kjønnsbalanse i styrerommene

Arrangør: NHO
Sted: DN-teltet

Les mer (arendalsuka.no)

11.3012.30
Har vi kompetansen til å gjennomføre det grønne skiftet

Arrangør: Nelfo
Sted: Møterommet oppe, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

12.3013.30
Hvordan sikre økt arbeidsdeltakelse blant grupper som står utenfor arbeidslivet?

Arrangør: NHO Geneo
Sted: Pergolaen, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

13.0014.00
Kampen om arbeidskraften

Arrangør: NHO
Sted: Møterommet oppe, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no) 

14.3015.30
Digital kompetanse, for alle over alt

Arrangør: NHO
Sted: Møterommet oppe, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)

16.0017.00
Den store næringslivsdebatten

Arrangør: NHO og Virke
Sted: Møterommet oppe, Næringslivets hus (MØR biffhus), Arendal

Les mer (arendalsuka.no)