NHO

Innhold

Artikler

Vis filtrering

1431 resultater

Type artikkel
Velg område
1431 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Offentlig sektor og næringslivet

  Nytt, åpent register over eiere av selskaper

  Regjeringen foreslår å opprette et åpent register over alle "reelle" eiere av alle norske selskaper.

 2. Nyhet

  Arbeidsliv fraværende i fagfornyelsen

  Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner har lagt frem forslag til nye kjerneelementer for alle fag som skal legge føringer for nye læreplaner i grunnopplæringen. Arbeidsliv inngår ikke i det hele tatt i kjerneelementene, til tross for at dette er noe av det viktigste og mest sentrale som elevene bør lære i fag som samfunnskunnskap og historie.

 3. Fagartikkel

  Grunnskole

  Den opplæringen elevene får de første årene, danner grunnlaget for deres kvalifisering til videregående opplæring og høyere utdanning som lærlinger og studenter. Vi kan trygt slå fast at skolen er næringslivets viktigste leverandør.

 4. Fagartikkel

  Teknologi og realfag

  Norske bedrifter har stort behov for kompetanse innenfor teknologi og realfag. Det kommer frem av svar som bedrifter gir i NHOs årlige Kompetansebarometer.

 5. Fagartikkel, Offentlig sektor og næringslivet

  Offentlig sektor for bedriftene

  Næringslivet møter offentlig sektor i mange ulike sammenhenger og roller. Stat, fylkeskommuner og kommuner er viktige premissgivere for vekst og utvikling i næringslivet, gjennom den forvaltning og myndighetsutøvelse som utøves.

 6. Fagartikkel, NHO Viken Oslo

  Akershus og Oslo vil vokse fram mot 2040

  Innbyggertallet i Oslo vil vokse med 140000 innbyggere fram mot 2040, viser de nyeste prognosene fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Innen fem år vil Oslo ha 700 000 innbyggere.

 7. Nyhet, NHO Viken Oslo

  Tuftet på teknologi – menneskene viktigst

  Endress+Hauser er en av verdens ledende leverandører av produkter, løsninger og tjenester til industriell prosessmåling og automatisering. Det sveitsiske familieeide konsernet har datterselskaper på alle seks kontinenter, omsetter for 2,2 milliarder Euro, og teller 13 300 medarbeidere. 26 av dem holder til på Tranby i Lier.

 8. Nyhet, Offentlig sektor og næringslivet, Offentlige anskaffelser

  Offentlige anbud: Vil ha Lille Doffin

  NHO foreslår at det skal opprettes et «Lille Doffin» for offentlige oppdrag under 1,3 millioner kroner. Det vil gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å konkurrere om offentlige oppdrag.

 9. Nyhet, Arbeidsliv

  Strenge beviskrav ved oppsigelse av gravide

  En enstemmig Høyesterett har slått fast at det ved oppsigelse av gravid arbeidstaker kreves en klar sannsynlighetsovervekt for at oppsigelsen ikke skyldes graviditeten.

 10. Nyhet, Inkludering, Samfunnsansvar, Ringer i vannet Ringer i vannet

  Nå har 50 konsern inngått avtale med Ringer i vannet

  Umo Restaurants AS og Veidekke signerte avtaler som åpner muligheter for svært mange mennesker som har hull i CV-en og som får sjanse på fast jobb.