NHO

Innhold

Artikler

Vis filtrering

1042 resultater

Type artikkel
Velg område
1042 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel, NOx-fondet

  Næringslivsorganisasjonene

  NOx-fondets medlemmer er de femten samarbeidende næringslivsorganisasjonene som undertegnet Miljøavtalen om NOx.

 2. Nyhet, Offentlig sektor og næringslivet

  Når kommer personvernreglene?

  De nye personvernreglene - GDPR - vil ventelig tre i kraft «i løpet av juli», melder Justisdepartementet.

 3. Nyhet, NHO Viken Oslo

  Buskerud bedriftene er fortsatt optimistiske

  I de fleste kvartaler i den siste to-års perioden har bedriftene i Buskerud vært mer positive til markedssituasjonen enn landsgjennomsnittet. Buskerud-bedriftene er optimistiske, og bedrifter som planlegger å øke antall ansatte er klart flere enn bedrifter som planlegger å nedbemanne. Dette er gledelig, sier regiondirektør Grete Karin Berg, NHO Buskerud.

 4. Fagartikkel, Skatter og avgifter

  Sukkeravgift

  Økningene i sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer høsten 2017 har fått dramatiske konsekvenser for flere bedrifter, og gir negative ringvirkninger for hele mat- og drikkenæringen.

 5. Fagartikkel, Skatter og avgifter

  Tvangsmulkt - urimelig og uforholdsmessig

  I 2017 ble næringsdrivende ilagt 1 milliard i tvangsmulkt. NHO mener mulkten benyttes ut over hensikten og at reglene praktiseres urimelig.

 6. Fagartikkel, Skatter og avgifter

  Merverdiavgift (moms) – statens viktigste inntektskilde

  Merverdiavgift (mva), skal i utgangspunktet beregnes ved omsetning av alle varer og tjenester – med visse unntak. NHO ønsker et momssystem som er ubyråkratisk, helhetlig og ikke konkurransevridende.

 7. Nyhet, Inkludering, Samfunnsansvar, Ringer i vannet Ringer i vannet

  Regjeringen roser Ringer i vannet

  Ringer i vannet fikk ros av regjeringen i går, da statsminister Erna Solberg, finansministrer Siv Jensen, kulturminister Trine Skei Grande var på bedriftsbesøk. Nå vil Regjeringen ha forenklet lønnstilskudd for å slippe flere inn i arbeidslivet.

 8. Nyhet, Økonomisk politikk og analyse

  Flere bedrifter mangler folk

  En rekke bedrifter melder om at det blir stadig mer krevende å få tak i kvalifisert arbeidskraft, viser NHOs siste medlemsundersøkelse.

 9. Fagartikkel, The NOx Fund

  Reporting of emission

  All companies that have affiliated to the Participant Agreement have an obligation to pay NOx tax to the NOx Fund. NOx emissions subject to NOx tax shall be reported to the NOx Fund each quarter by the 18th in the following month via the Fund's web portal.