NHO

Innhold

Artikler

Vis filtrering

1092 resultater

Type artikkel
Velg område
1092 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel, Arbeidsliv

  Sysselsetting: den økonomiske bærebjelken

  Sysselsetting er et ord på det at folk er i arbeid. Sammen utgjør de sysselsatte den samlet arbeidskraft som er Norges. Dette er vår viktigste økonomiske ressurs.

 2. Fagartikkel, NHO Viken Oslo

  NHO Gründer – for deg i etableringsfasen

  Norge trenger 600.000 nye arbeidsplasser de nærmeste årene om vi skal holde tritt med velstandsutviklingen. Gründerne er viktige bidragsytere om vi skal nå disse målene.

 3. Nyhet, NHO Arktis

  Gründer ser vekstpotensial i tare og tang

  Taregründer Kåre Breivik i Barents Seaweed er NHO Gründers første medlem. Han vil bidra til å etablere taredyrking som en bærekraftig industri langs kysten.

 4. Nyhet, Arbeidsliv

  NHO Gründer - for deg i etableringsfasen

  Norge trenger 600.000 nye arbeidsplasser de nærmeste årene om vi skal holde tritt med velstandsutviklingen. Gründerne er viktige bidragsytere om vi skal nå disse målene.

 5. Fagartikkel, NOx-fondet

  Om NOx-fondet

  NOx-fondets hovedmål er å redusere NOx-utslipp. Fondet er et spleiselag der virksomhetene som er med betaler inn etter mengde utslipp og kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. NOx-fondet gir støtte til konkrete NOx-reduserende tiltak for virksomheter omfattet av NOx-avtalen.

 6. Nyhet, The NOx Fund

  CO2 tax on LNG works against the purpose of the NOx Fund

  CO2 tax on LNG used in shipping, introduced in Norway from 1 January 2018, makes LNG more expensive. There is no longer an operational economic benefit to use LNG instead of marine diesel on ships.

 7. The NOx Fund

  Affiliation to the NOx Fund

  Companies that join the NOx Agreement are entitled to a tax exemption from the tax of 22.27 NOK per kg NOx to the state from the date that the enterprise affiliate to the NOx Agreement.

 8. Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

  CO2-avgift på LNG virker mot NOx-fondets formål

  CO2-avgift på LNG til skipsfarten, som ble innført fra 1. januar 2018, gjør LNG dyrere. Det er ikke lenger noen økonomisk driftsfordel å bruke LNG i stedet for marin diesel på skip.

 9. Nyhet, NHO Møre og Romsdal

  Samarbeid sikrer arbeidsplasser

  — Vi må slå ring om de gode handelsavtalene vi har gjennom EØS, EU og ellers i verden, sier regiondirektør Torill Ytreberg i NHO Møre og Romsdal.