Slik sender du faktura til NHO

NHO ønsker elektronisk faktura fra sine leverandører.

Vi benytter elektronisk faktura for å effektivisere fakturabehandlingen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og alle tilhørende foreninger i NHO fellesskapet.

Elektronisk faktura er et eget format, og benytter organisasjonsnummer for å sikre at fakturaen sendes til riktig mottaker. Som leverandør må du være tilknyttet et aksesspunkt eller bruke en fakturaportal for å kunne sende elektronisk faktura.

Oversikt over organisasjonsnummer til alle foreningene under NHO fellesskapet

 

ORG.NR: ORGANISASJONSNAVN:
983489060 ABELIA
971492821 ARBEID & INKLUDERING I NHO SERVICE
954989887 BETONG NORGE - BETONGELEMENTFORENINGEN
979610548 BOLIGPRODUSENTENES FORENING
956685818 BRANSJEFORENINGEN OFFSHORE NORGE
983060463 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
982084636 BYGGEVAREINDUSTRIENS FORENING
929102274 NHO GENEO
964216819 DESIGNINDUSTRIEN
960498704 DRIVKRAFT NORGE
971400374 EBA NORD-NORGE
971274395 ELEKTROBRANSJENS STIFTELSE FOR UTVIKLING (ESU)
975363112 ELEKTROFORUM AS
870955472 ELMAGASINET BA
971031735 ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG
912827178 ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG OSLO AVDELING
985156549 EPS FORENINGEN
919009489 EPS FORENINGEN SERVICEKONTOR
882818632 FORNYBAR NORGE
982745764 FORNYBARAKADEMIET AS
992931183 FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING (FSI)
882295982 GRAFISK BRANSJEFORENING - PRINT OG KOMMUNIKASJON
846830952 GRAFISK UTDANNINGSFOND
990239606 HEISLEVERANDØRENES LANDSFORENING
971033517 INSTALLATØRENES SERVICE- OG OPPLYSNINGSKONTOR
987811552 INTEGRA - FORENINGEN FOR TEKNISKE SYSTEMINTEGRATORER
994507362 ISOLERINGFIRMAENES FORENING
971273399 KIS, KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASENTREPRENØRENES FORENING
994622692 KORROSJONSENTREPENØRENES FORENING (KEF)
981391209 MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING
970143572 NAML NORSKE ANLEGGSGARTNERE MILJØ OG LANDSKAPSENTREPRENØRER
968908383 NELFO
994053167 NELFO - FORENINGEN FOR EL OG IT BEDRIFTENE
989524046 NHO EIENDOM  AS
922666539 NHO EIENDOMSDRIFT AS
983054331 NHO LOGISTIKK OG TRANSPORT
894289252 NHO LOGISTIKK OG TRANSPORT REGION ØST
971481951 NHO LUFTFART
971273127 NHO MAT OG DRIKKE
977188210 NHO REISELIV
981911997 NHO REISELIV NORD-NORGE
984677987 NHO REISELIV REGIONFORENING INNLAND
985149895 NHO REISELIV SØR-NORGE
979655487 NHO REISELIV UTVIKLINGSFOND
980893367 NHO S KOMPETANSEFOND
971491671 NHO SERVICE OG HANDEL
971279427 NHO SJØFART
970168168 NHO TRANSPORT
912477339 NHO TRANSPORT OSLO OG AKERSHUS
985156689 NORDISKE PLASTRØRGRUPPEN NORGE
984469403 NORGES BILBRANSJEFORBUND
971037016 NORKORN
971259248 NORSK BERGINDUSTRI
884097932 NORSK EIENDOM
987627166 NORSK FJERNVARME
952151266 NORSK INDUSTRI
971484268 NORSK RENSERI- & VASKERIFORENING
988678619 NORSK RETURMETALLFORENING - NORSK INDUSTRI
991378472 NORSK UTLEIEFORENING - NU
994289411 NORSKE FLYSPEDITØRERS FORENING
940268230 NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER
971273755 NORSKE MURMESTRES LANDSFORENING
954980286 NORSKE TREVARER
920205690 NSR INNOVASJON AS
955600436 NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
986492569 NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSRÅD
985223114 NÆRINGSLIVETS STIFTELSE FOR MILJØDEKLARASJONER
885156622 PUR GRUPPEN
960951581 RØRENTREPRENØRENE NORGE
974461021 SJØMAT NORGE
971428880 SKOGBRUKETS LANDSFORENING
994231081 STILLASENTREPRENØRENES FORENING
884481562 TAKENTREPRENØRENES FORENING
984010362 TAKPRODUSENTENES FORSKNINGSGRUPPE
971433213 TEKO SERVICEKONTOR
998020921 TRANSPORTBRUKERNES FOND
980308952 TREINDUSTRIENS LANDSFORENING
940463068 VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERBEDRIFTENES LANDSFORBUND
994232800 VKE- FORENINGEN FOR VENTILASJON, KULDE OG ENERGI
886940572 VKES SERVICEKONTOR
989104314 WORLD SKILLS NORWAY

 

For å kunne gjøre en betaling i rett tid er det viktig at fakturaen merkes med fullt navn til bestiller.

Dersom du ikke kan sende fakturaer som EHF kan faktura sendes som PDF til

Det er kun PDF-vedlegget som vil bli lest og ikke annen informasjon i selve e-posten. Vi ber om at det kun sendes ett vedlegg per. e-post.

Har du spørsmål om fakturering?
Ta kontakt på e-post: