NHO

Innhold

Kontakt NHO

Telefon/epost

Besøksadresse

Fakturaadresse

 

Postadresse

Postboks 5250
Majorstuen, N-0305
Oslo

Sosiale medier

Medlemssenteret

Få hjelp med innmelding, utmelding, årsoppgave, oppdatering av kontaktinformasjon, kontingentfaktura, behandling av tariffkrav og registrering av tariffavtaler bedriften er bundet av.  Ved fusjon/fisjon, organisasjonsendringer og virksomhetsoverdragelser sørger vi for at medlemskap, kontaktinformasjon og tariffbindinger registreres korrekt.

Epost: medlem@nho.no
Epost tariffspørsmål: tariff@nho.no
Tlf: 23 08 84 40