Ansattoversikt

Velg avdeling

276 ansatte

Ansattoversikt
276 ansatte

Rikke Runde

Grafisk designer

Medlem, salg og verving

Roald Gulbrandsen

Avdelingsdirektør, avdeling Region

Samfunnskontakt og regioner

Rolf Andreas Negård

Spesialrådgiver

Lønn og tariff

Sarah Wang

Rådgiver

Stab og styrende organer

Sigurd Ur

Seniorrådgiver

NHO Rogaland

Silje Sevendal

Prosjektleder

Strategi og analyse

Silje Joteig

Produkteier

Medlemstjenester