Ansattoversikt

Velg avdeling

265 ansatte

Ansattoversikt
265 ansatte

Silje Sevendal

Prosjektleder

Strategi, analyse og teknologi

Silje Joteig

Produkteier

Medlemstjenester

Simen Oskar Dale Narum

Markedsanalytiker

Næringspolitisk avdeling

Simon Justnes

Avdelingsdirektør medlem, salg og verving

Medlem, salg og verving

Solveig Nielsen

Sekretær NKU

Næringspolitisk avdeling

Sondre Olsen

Politisk rådgiver

NHO Vestlandet

Stephanie Moen

Rådgiver

Stab og styrende organer