NHO Logistikk og Transport

Nettside: nholt.no
Adm.direktør Are Kjensli 

Postboks 5489 Majorstuen, 0305 OSLO
Tlf. 23 08 87 80
Epost: firmapost@nholt.no
Organisasjonsnummer: 983054331