NHO Logistikk og Transport

Nettside: nholt.no
Adm.direktør 

Postboks 5489 Majorstuen, 0305 OSLO
Tlf. 23 08 87 80
Epost: Organisasjonsnummer: 983054331