Lønnsoppgjøret 2023: Streik etter at LO og YS brøt meklingen

Publisert

brudd

Foto: Ane Bjervik

NHO var villig til å akseptere Riksmeklers skisse til løsning i lønnsoppgjøret, men søndag ettermiddag ble det klart at LO og YS sa nei. Fra mandag går over 24.000 arbeidstakere ut i streik.

- Denne konflikten burde Norge ha sluppet. NHO har vært løsningsorientert og forhandlet konstruktivt, men motparten kom oss ikke i møte. Det er svært beklagelig, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- NHO aksepterte Riksmeklers skisse til løsning. Den aksepten satt langt inne fordi vi måtte strekke oss langt, men vi valgte å ta ansvar selv i en krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer. Det samme gjorde ikke LO og YS, som valgte å avvise skissen og heller kaste Norge ut i en unødvendig streik, sier Almlid.

Les hvordan du forholder deg
Lenke oversikt over bedrifter som er rammet

Dermed blir det streik fra mandag. Både LO og YS har varslet ytterligere streikeuttak fra fredag. Det er første gang etter andre verdenskrig at det blir konflikt i et mellomoppgjør. Streiken rammer i en økonomisk situasjon som er svært ulik for bedriftene. Noen går godt og har gode fremtidsutsikter, mens andre sliter.

- Vi frykter streiken vil gå hardt ut over både bedrifter og arbeidsplasser. Det siste vi trenger nå, er en ødeleggende konflikt i allerede svært krevende tider. NHO er nødt til å opptre ansvarlig i en slik situasjon, sier Almlid.

NHO har hele veien understreket hvor viktig det er å lande et lønnsoppgjør som er tilpasset den økonomiske situasjonen i bedriftene. Strekken i laget betyr også at bedriftene har svært ulik lønnsevne.

Overenskomstene til Finans Norge omfattes ikke av mellomoppgjørsforhandlingene, og er følgelig ikke en del av streikeuttaket.