Lønnsoppgjøret: LOs krav i mellomoppgjøret 2023

Publisert

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og tariff i NHO.

LO har i dag vedtatt sine hovedretningslinjer for mellomoppgjøret 2023. NHO merker seg LOs krav til lønnsoppgjøret.

Årets oppgjør finner sted i en situasjon som oppleves krevende for store deler av norsk næringsliv. I vår siste kvartalsvise medlemsundersøkelse venter et flertall av våre bedrifter nedgang i resultater, investeringer og ansettelser. Fremtidsutsiktene oppleves som dårlige for mange. Frontfagsmodellen forutsetter at det er bedriftenes lønnsevne som skal ligge til grunn for lønnsoppgjøret - ikke prisstigningen.

Frontfagsmodellen har tjent Norge vel og sikrer at brede grupper vil få en likeartet lønnsvekst over tid. Tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) bekrefter at det er slik.

For både NHO og LO er det viktig å slå ring om frontfagsmodellen. LO tar opp at lønnsveksten i privat sektor spres ulikt mellom de ulike gruppene blant annet på grunn av bonuser og økte lederlønninger. NHOs representantskap har vært opptatt av dette spørsmålet over tid og lagt til grunn at rammen fra frontfaget skal tjene som norm. Representantskapet har understreket signaleffekten av at ledere og funksjonærer faktisk får en lønnsutvikling i tråd med bedriftenes øvrige ansatte.

NHOs representantskap vedtar vår forhandlingsposisjon for lønnsoppgjøret den 9. mars. Den 27. mars starter oppgjøret med kravoverlevering.