NHO og LO enige om ny hovedavtale

Publisert

Foto: FriFagbevegelse.

-Vi har blitt enige om en ny hovedavtale som varer for fire år. Avtalen er forlenget med noen mindre endringer, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. I tillegg har partene blitt enige om å sette ned et utvalg som skal se på hvordan de sammen kan jobbe for å øke organisasjonsgraden.

Hovedavtalen mellom NHO og LO blir ofte omtalt som arbeidslivets grunnlov. Avtalen omhandler de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet, og inneholder bestemmelser om medbestemmelse, rettigheter og plikter og samhandling mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte.

NHO og LO har nå blitt enige om å forlenge avtalen med mindre endringer for de neste fire årene, fram til 31.desember 2025.

Økt organisasjonsgrad

Partene har også satt ned et utvalg, som skal se på hvordan de sammen kan jobbe for å øke organisasjonsgraden.

- Dette gjør vi fordi vi mener godt trepartssamarbeid tjener det norske arbeidslivet. Den norske modellen er preget av samarbeid og tillit. Sterke hovedorganisasjoner og høy organisasjonsgrad gjør at vi står bedre rustet til å håndtere utfordringer og endringer. Det er viktig å jobbe aktivt for å opprettholde og øke organisasjonsgraden, sier Ole Erik Almlid.

Partene understreker organisasjonsgradens betydning for å bevare og videreutvikle den norske modellen og frontfaget.

Konsernbestemmelser

I tillegg har NHO og LO bestemt seg for å se på konsernbestemmelsene, som allerede er i hovedavtalen.

- Partene anerkjenner viktigheten av samarbeid mellom ledelsen og de tillitsvalgte. På grunnlag av dette er partene enige om å sette ned et partssammensatt utvalg for å se på konsernbestemmelsene i hovedavtalen. Målet er at de tillitsvalgte har anledning til å møte ledelsen på det nivået der beslutningene reelt sett blir truffet.