Medlemskap i NHO Gründer

Et medlemskap i NHO Gründer vil gjøre din hverdag som gründer tryggere, enklere og mer oversiktlig.

Medlemskapet inkluderer

  • Hjelp fra rådgivere og fagpersoner fra NHOs regionkontorer og landsforeninger. Vi kjenner din bransje og ditt nærmiljø. Vi kan fremme dine politiske synspunkt og gi deg råd om lover og regler.
  • To timers advokathjelp i arbeidsrett og lønn og tariff.
  • Tilgang til alt innhold på Arbinn.no - din digitale arbeidsgiverservice. Her finner du enkelt maler, veiledere, kontraktforslag og svar på spørsmål om jus og HMS. Nettsiden gir deg oversikt over dine rettigheter og plikter som arbeidsgiver og gründer.
  • Mulighet til å delta i NHOs medlemspanel. Der kan du fremme synspunkter og delta i den politiske debatten.
  • Deltakelse på våre arrangementer over hele landet. Her kan du utvide ditt nettverk.

Produkter og tjenester til gunstige medlemspriser
  • Gode pensjon- og forsikringsordninger fremforhandlet av NHO.
  • Advokathjelp dersom bedriften saksøkes. NHOs advokater fører saken for deg for domstolene dersom du har en arbeidsrettslig tvist.
  • Beskyttelse av ditt varemerke, ditt design og dine ideer. 
  • Forretningsjuridisk bistand.
  • Kurs om blant annet lokale lønnsforhandlinger, sykefravær, konflikthåndtering, HMS, digital kommunikasjon, offentlige anskaffelser, AFP - avtalefestet pensjon og nye personvernregler (GDPR)
Hva koster et medlemskap i NHO Gründer?

Prisen er 2000 kr. pr. år for de første to årene etter oppstart av bedriften.
Du blir da medlem i både aktuell landsforening og NHO.


Hvem kan bli medlem?

Bedriften må være i stiftelsesår 0, 1 og 2 og ha under 7 millioner kroner i årlig omsetning.


Medlemskapets gang

Etter to års medlemskap i NHO Gründer går bedriften automatisk over i et vanlig medlemskap. Dersom du ikke ønsker dette melder du bedriften ut skriftlig. Utmeldingsfristen er seks måneder.


Hvordan blir jeg medlem i NHO Gründer?

Bruk lenken under for å sende søknad om medlemskap. 

 

>> Bli medlem i NHO Gründer