Aktuelt

Kontakt

Ole Henrik Hjartøy

Fungerende regionsjef

ole.henrik.hjartoy@nho.no
Telefon
90588345
Ivar Kristiansen

Spesialrådgiver

ivar.kristiansen@nho.no
Telefon
99244895
Vivi-Ann Falch Myrlund

Seniorrådgiver

vivi-annfalch.myrlund@nho.no
Telefon
48160042
Olaug Østensen

Sekretær

olaug.ostensen@nho.no
Mobil
94374537
Marianne Bahr Simonsen

Prosjektleder

marianne.bahr.simonsen@nho.no
Mobil
93450021