Bærekraftige bedrifter skaper bærekraftige samfunn

Kvinne sitter på en klippe med utsikt over havet. Vinden tar tak i håret hennes.

Foto: Adobe Stock

Norge må lykkes med to ting: Å skape flere produktive jobber og å kutte utslipp. Det er avgjørende for å bevare og videreutvikle et bærekraftig samfunn.

NHO representerer bredden av et samlet norsk næringsliv. Det gir oss en sentral rolle i å skape et mer bærekraftig samfunn i Norge og verden – økonomisk, sosialt og miljømessig. 

 NHO har definert fire oppdrag for sitt bærekraftsarbeid: 

  1. Vi skal definere og videreutvikle næringslivets rolle, ansvar og muligheter for å løse vår tids største utfordringer.
  2. Vi skal være pådriver for politikk og rammevilkår som fremmer raskere grønn omstilling, økt konkurransekraft for våre bedrifter og et seriøst og inkluderende arbeidsliv 
  3. Vi skal hjelpe medlemmene til å skape lønnsomme og bærekraftige løsninger for fremtiden 
  4. NHO skal selv ha bærekraftig drift, tjenester og leveranser 

Hvorfor er bærekraft viktig for næringslivet? 
Klimakrise, naturkrise, sosial utvikling, økonomisk uro og våre store globale utfordringer har en direkte innvirkning på næringslivet, og næringslivet spiller en viktig rolle i hvordan vi møter dem. Det er flere drivere som påvirker utviklingen:  

  • Egen motivasjon: Medarbeidere og ledere i bedrifter ønsker å utgjøre en forskjell, og både styrer, ledere og ansatte er med på å forme bedrifters arbeid for økt bærekraft 
  • Marked: Krav fra forbrukere og innkjøpere stiller krav til og belønner bedrifter som kan vise til bærekraftige modeller 
  • Reguleringer: Bedrifter må følge stadig mer komplekse regelverk og kunne rapportere indikatorer, adferd og planer for bærekraft til myndigheter 
  • Kapital: Finansnæringen stiller i økende grad krav knyttet til bærekraft for å finansiere bedrifter og nye selskaper 

Våre mål og ambisjoner: 

NHO skal være en pådriver for et bærekraftig samfunn og næringsliv ved å aktivt bidra til å sette agenda, utvikle kunnskapsgrunnlag og nye løsninger, og bistå medlemmene i sin omstilling. 

 Våre medlemmers langsiktige interesser kan bare ivaretas om NHO bidrar til å forme fremtiden i retning av økt sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. 

Vil du lese mer om bærekraft for din bedrift? Se her. 

Her finner du informasjon om samarbeid og prosjekter relevant for våre medlemsbedrifter som NHO er engasjert i