Nelfo skifter navn til NHO Elektro

Publisert

Nelfo blir til NHO Elektro

Foto: Marius Saasen Strand

Generalforsamlingen i Nelfo har vedtatt nytt navn. Det nye navnet er NHO Elektro.

 

- Dette gjør vi for å bli en tydeligere stemme for hele elektronæringen, samt at vi ved å knytte oss tettere opp til NHO-navnet tydeliggjør vår tilhørighet og styrke på en helt annen måte enn tidligere, sier Rune Kolbeinsvik, leder for NHO Elektros hovedstyre. 

 

Det var et enstemmig vedtak på generalforsamlingen 18. april som besluttet navnebyttet. På generalforsamlingen er alle styrende organer representert. 

 

- Det er viktig for oss at alle medlemsbedriftene føler seg hjemme under NHO Elektro navnet og at vi blir en felles stemme for økt lønnsomhet og forutsigbarhet, sier Ove Guttormsen, administrerende direktør i NHO Elektro. 

 

NHO-sjef Ole Erik Almlid er godt fornøyd med navneskiftet. 

- Vi trenger NHO Elektro sine bedrifter og elektronæringen til å sikre det grønne skiftet. Lykke til med de store oppgavene dere har foran dere, sier Almlid. 

 

LENKE: Les mer om hvorfor Nelfo nå blir NHO Elektro. https://www.nelfo.no/artikler/2024/april/nelfo-skifter-navn-til-nho-elektro/