NHO styrker posisjonen som Norges største fellesskap for bedrifter

Publisert

Simon Justnes utenfor Cutters på Majorstua

Cutters ble medlemsbedrift nr. 30.000. Simon Justnes, salgsdirektør i NHO, fikk seg denne uka en klipp i en av deres frisørsalonger.

For første gang i historien er nå over 30.000 bedrifter medlem i NHO. Oppunder 600.000 årsverk er ansatt i disse bedriftene. Hvorfor velger stadig flere å bli medlem i NHO nå, hva betyr vår posisjon for deg som medlem og hva kan du forvente fremover?

- Koronapandemien har for alvor synliggjort kraften i fellesskapet, behovet for å jobbe sammen og at vår tilstedeværelse over hele landet med våre regionskontor har stor verdi for medlemsbedriftene, sier NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid.

Frisørkjeden Cutters ble NHOs medlem nummer 30.000 med sine 96 frisørsalonger. De blir en del av bransjeforeningen Norges Frisør og Velværebedrifter (NFVB) i landsforeningen NHO Service og Handel.

- Bransjen er tjent med at alle samler seg i en arbeidsgiverforening. Det er flere bransjeutfordringer som må løses i årene som kommer, og det er viktig at alle arbeidsgivere er samlet og trekker i samme retning. Vi ser frem til å bygge oppunder det gode arbeidet som NFVB gjør, sier Kristian Solheim, gründer og daglig leder i Cutters.


Medlemsveksten i NHO kommer nå i alle bransjer og i hele landet

Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter opplever stadig økende interesse. De har har fått inn en rekke nye innovative virksomheter det siste året, slik som Itera, Inventas og Askeladden & Co.
- Kunnskap og teknologi er avgjørende for å løse de store samfunnsutfordringene, og vi er glade for at stadig flere ser verdien av å stå sammen i Abelia og NHO-fellesskapet, sier Kjetil Taraldsen Hyllseth, markedsdirektør i Abelia.

Andre eksempler på nylige innmeldinger er Raise Gruppen med Nikita/Sayso og Entreprenøren HENT. HENT blir en del av bransjeforeningen Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) i Byggenæringens landsforening (BNL).

- Styrken i fellesskapet blir viktigere for stadig flere og mer fornøyde medlemmer er våre beste ambassadører. Bygg- og anleggsnæringen er avgjørende i den grønne omstillingen og jobber sammen om de viktigste spørsmålene for våre bransjer. Når vi blir flere er det lettere å fremme medlemmenes interesser og veksten vi nå opplever er enormt inspirerende, sier Kari Sandberg, administerende direktør i EBA.

Les om medlemskap i NHO 

Fakta om Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 

  • Norges største interesseorganisasjon og fellesskap for bedrifter. 
  • Små bedrifter med færre enn 10 ansatte utgjør over 60 prosent av medlemmene. 
  • Oppdraget er å bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene gjennom politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester. 
  • Hovedkontor i Oslo og 10 regionkontor som følger opp medlemmer lokalt. 
  • Medlemmer er også tilknyttet en av 16 landsforeninger som følger opp sine bransjer. 
  • Status for medlemmer pr desember 2021: 30.100 bedrifter med 592.000 årsverk 
  • Administrerende direktør: Ole Erik Almlid 

Se hva NHO kan gjøre for din bedrift 


Slik forklares medlemsveksten

Simon Justnes, salgsdirektør i NHO, koordinerer arbeidet med verving av nye medlemmer.

- Gjennom pandemien har vi vært synlige, tydelige og fått viktige politiske gjennomslag som nasjonal kompensasjonsordning og endringer av permitteringsreglene. Vi har vært en god støttespiller for bedrifter i alle regioner og bransjer som er en del av oss. Dette har blitt lagt merke til. Mange ser nå behovet for å være en del av et større fellesskap. Dette er en viktig årsak til at stadig bedrifter velger å bli medlem, sier Justnes.

Medlemmer i NHO kan blant annet få veiledning og hjelp i oppfølging av bedriftens ansatte. Behovet for dette har hatt en enorm økning under koronapandemien.
- Nå som endringer skjer raskt opplever vi å være stadig mer relevant for våre medlemmer. Hjelpen som tilbys gjennom NHOs arbeidsgiverportal Arbinn.no, og rådgiving fra våre advokater i oppfølging av hvordan følge opp ansatte riktig, er mer ettertraktet enn noengang, sier Justnes.

Ekspertisen til et av Norges største og mest erfarne advokat- og fagmiljøer innen arbeidsrett, lønn og tariff står bak disse medlemstilbudene. Arbeidsgiverportalen Arbinn.no gir medlemmer i NHO tilgang til veiledere, maler og verktøy som gir raske svar for hvordan håndtere ansettelser, sykefravær, ferie, HMS-rutiner, permittering, reiserestriksjoner, smittevernstiltak og mye mer. Siden de første koronatiltakene kom i mars 2020 har Arbinn.no hatt over 5,3 millioner sidevisninger fra 1,4 millioner unike besøkende. En grunn til at tallene er så høye er at deler av innholdet ligger åpent for alle.


Det én bedrift opplever gjelder gjerne flere 

Gjennom medlemsbedrifter i alle størrelser over hele landet, og med bransjene i ryggen, favner NHO bredt.
- Mangfoldet vi representerer gir oss innsikt og en troverdig stemme. Siden vi snakker på vegne av så mange gir det oss en unik rolle opp mot myndighetene og når vi får uttale oss i media, sier Justnes.

NHO har tett kontakt med myndighetene for avklaringer i forhold til uklart regelverk, og når ny politikk som påvirker bedrifter utformes.
- Vi gir innspill på hvordan regler og tiltak påvirker ulike deler av næringslivet, og hva som skal til for at endringer skal fungere godt for hele verdikjeden. Politikere lytter til oss. Slik får vi viktige gjennomslag i både lokale og nasjonale spørsmål, sier Justnes.

Betydningen av dette har vært spesielt viktig i koronatiden. Da har hele fellesskapet av medlemsbedrifter, regionforeninger, landsforeninger og NHO sentralt jobbet tett sammen for å fronte utfordringer som har oppstått.

Da koronapandemien kom måtte det gjøres flere endringer i regelverket på svært kort tid.
- At vi hadde nær kontakt med bedriftene og samtidig hadde kort vei både til myndighetene, som utformer regelverket, og til NAV som praktiserer og håndhever regelverket, var helt avgjørende for å få til fornuftige tilpasninger, sier Justnes.

Den siste tiden har behovet for en gjenåpning av den nasjonale kompensasjonsordningen stått sentralt i kontakt med myndighetene, sammen med flere tiltak som lønnsstøtte.

- Vi får tilbakemeldinger fra våre medlemmer dersom de opplever at det er politikk og regelverksutforming som hindrer dem. Det én bedrift opplever viser seg gjerne å gjelde flere bedrifter. Vi fanger dette opp og har gode muligheter for å bringe denne innsikten videre til myndighetene. Ikke sjelden er dette noe LO og NHO også gjør i fellesskap. Dette viser verdien av trepartssamarbeidet i praksis, sier Justnes.

Et eksempel er da NHO i fjor lanserte en felles energi- og industriplattform sammen med LO. Gjennom et bredt bedriftspanel og godt samarbeid med LO-forbund og landsforeninger i NHO fremmet organisasjonen forslag for å sikre jobbskaping og utslippskutt. Mange av forslagene ble tatt inn i Solbergregjeringens klimamelding og energimelding. I tillegg fikk NHO betydelige gjennomslag i Hurdalsplattformen som Ap-Sp-regjeringen nå styrer på.

Lønnsoppgjør og forvaltning av tariffavtalene er viktig

Blant NHOs viktigste oppgaver er gjennomføring av lønnsoppgjør, samt utvikling og forvaltning av tariffavtalene. NHO ivaretar både næringslivets og samfunnets interesser gjennom dette. Den norske modellen for lønnsoppgjør, med en koordinert lønnsdannelse på tvers av sektorer, bidrar til trygge arbeidsplasser, høy sysselsetting, bærekraftig og god konkurranseevne for norske bedrifter, og fordeling av verdiskapingen som skjer i bedriftene.

- For å kunne ivareta dette best mulig, og for å ha kraft inn i forhandlingene, er NHO helt avhengig av stor oppslutning og at vi representerer bredden av norsk næringsliv, sier Justnes.

NHO er part i ca 220 tariffavtaler. Dette er også en viktig del av NHOs medlemstilbud. Tariffavtalene skal forvaltes, fornyes og forenkles for å sikre et produktivt og godt arbeidsliv.

- NHO har effektive systemer for både å forhandle og løse uenigheter knyttet til tariffavtalene. Mekanismene for tvisteløsning bidrar til å løse konflikter raskt og på lavest mulig nivå. Dette fungerer etter hensikten. Med 30 000 bedrifter, 600.000 årsverk og 220 tariffavtaler er det nesten forbausende få saker som ender i Arbeidsretten, sier Justnes.


Hva kan medlemmer i NHO forvente fremover?

Med 30.000 bedrifter i ryggen ønsker NHO fremover å etablere et stadig bedre medlemstilbud gjennom sin arbeidsgiverservice, nye digitale tjenester, relevante kurs, aktuelle møteplasser og flere innkjøpsavtaler.
- Det er avgjørende at medlemmene opplever at vi er tett på bedriftens utfordringer og nær dem gjennom våre regionkontor som finnes i hele landet. Vi skal være relevante og attraktive både om du leder en bedrift med under 10 ansatte, slik 60 prosent av våre medlemmer gjør, eller om du leder en større bedrift. Det er bredden i våre medlemstilbud, og den samlede kompetansen og erfaringen vi har bedriftene etterspør. Det er også nettopp dette som sikrer gjennomslagskraften som kommer våre medlemmer til gode, sier Justnes.Har du spørsmål om medlemskap i NHO?

Dersom du ønsker å få mer ut av medlemskapet i NHO kan ditt nærmeste regionkontor hjelpe deg med dette. De kan også hjelpe deg som vurderer å bli medlem. Kanskje vi kan bidra til å redusere kostnader du har i din bedrift, eller løse utfordringer du har som arbeidsgiver?

Se mer om vårt medlemstilbud på siden om medlemskap. I tillegg tilbyr  landsforeninger og bransjeforeninger flere medlemsfordeler.