Publisert

Made in Norway - på jobb for en grønn fremtid

Med felles innsats kan vi skape nye og mer bærekraftige forretningsmodeller, utvikle produktive, lønnsomme og attraktive arbeidsplasser, tiltrekke oss kompetanse, investeringer og hente hjem industriproduksjon.

Forutsetningen er gode politiske rammebetingelser som støtter grønn konkurransekraft.

Dette politikkdokumentet ble laget til NHOs årskonferanse 2017.