Dokument, Energi, klima og miljø

Publisert

Norske energiressurser i det grønne kappløpet

I dette politikkdokumentet adresseres sammenhengene mellom energi-, klima- og næringspolitikk.

Næringslivet spiller en sentral rolle når det gjelder å utvikle løsninger for lavutslippssamfunnet. Norge har et godt utgangspunkt i «det grønne kappløpet» som pågår. Det handler ikke bare om naturgitte forutsetninger, men også om vår kunnskap og kompetanse til å utnytte mulighetene som er gitt oss.