NHO

Innhold

NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

NHOs har avgitt høringssvar om NOU 2019: 15, om Taushetsplikt for skatterådgivere og opplysningsplikt for såkalte skattearrangementer.

  • NHO er enig med utvalget i at opplysningsplikten om skatteforhold i hovedsak bør ligge på den skattepliktige selv, og at advokaters taushetsplikt ikke bør begrenses som følge av myndighetenes behov.
  • Vi støtter ikke utvalgets forslag om en endring av taushetsplikten for internadvokater.
  • Det er positivt at utvalget verken foreslår utvidet opplysningsplikt for skatterådgivere når det gjelder formålet med finansielle transaksjoner eller om konsernstrukturer. 
  • NHO støtter ikke den måten utvalget foreslår å implementere den særskilte opplysningsplikten om såkalte skatteplanleggingspakker på.

Last ned

Last ned hele høringssvaret

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: