NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

NHOs har avgitt høringssvar om NOU 2019: 15, om Taushetsplikt for skatterådgivere og opplysningsplikt for såkalte skattearrangementer.

  • NHO er enig med utvalget i at opplysningsplikten om skatteforhold i hovedsak bør ligge på den skattepliktige selv, og at advokaters taushetsplikt ikke bør begrenses som følge av myndighetenes behov.
  • Vi støtter ikke utvalgets forslag om en endring av taushetsplikten for internadvokater.
  • Det er positivt at utvalget verken foreslår utvidet opplysningsplikt for skatterådgivere når det gjelder formålet med finansielle transaksjoner eller om konsernstrukturer. 
  • NHO støtter ikke den måten utvalget foreslår å implementere den særskilte opplysningsplikten om såkalte skatteplanleggingspakker på.

Last ned

Last ned hele høringssvaret