NHOs kompetansebarometer 2022

2 av 3 NHO-bedrifter mangler folk med riktig kompetanse – 38 000 nye ansatte trengs.