Økonomisk overblikk 3/22

Store stimulanser og etterspørselsvridning under pandemien, og energi- og varemarkeder i ytterligere ubalanse i kjølvannet av Russlands invasjon i Ukraina i vinter, har vist seg å være en giftig miks for vestlige økonomier.

Mangel på vareinnsats, råvarer, energi og i noen grad arbeidskraft, har både hemmet bedriftenes produksjon direkte og drevet deres kostnader i været. Etter tiår der prisveksten tidvis har vært for lav, må sentralbankene nå heve rentene for å avverge at inflasjonen får feste på et høyt nivå.  

- Vi regner nå med at Norges handelspartnere går en krevende vinter i møte. Aktiviteten ute anslås å avta både i første og andre kvartal neste år, etter stillstand i fjerde kvartal i år. Det vil redusere etterspørselen etter norske varer og tjenester, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.