Økonomisk overblikk 1/23

Marsjfarten i global økonomi avtok gjennom 2022 i møte med energi-, inflasjons- og rentesjokk. I norsk økonomi er imidlertid aktiviteten fortsatt høy, til tross for høy prisvekst og økte renter. Men fremover ventes aktivitetsveksten å bremse opp.

De internasjonale utsiktene har de siste månedene blitt noe bedre. Mildvær i Europa har dempet energiforbruket og avblåst energikrisen i vinter. En bedret energisituasjon har bidratt til betydelig fall i energiprisene de siste månedene. Samtidig har flaskehalsene i globale forsyningskjeder lettet. Produksjon og leveranser går nå mer som normalt. I tillegg løftes den globale aktivitetsveksten av at Kina har fjernet sine smittevernrestriksjoner mot koronavirus. For våre handelspartnere venter vi nå en vekst på ½ prosent i 2023, mot anslått nullvekst i forrige Økonomisk overblikk.