NHO

Innhold

Økonomisk overblikk 3/2017

I nær sagt samtlige næringer er det stadig flere bedrifter som går godt og sier at utsiktene er bedre. Oppgangen blir omsatt i økt etterspørsel og økte investeringer fremover. Temadel: Offentlig sektor.

En kraftig opptrapping av oljepengebruken har økt offentlig og privat etterspørsel. Kronefall og lav lønnsvekst har bedret konkurranseevnen. Veksten hos mange av Norges viktigste handelspartnere, særlig i eurosonen, har tatt seg opp. Ikke minst ser det ut til at den sterke nedgangen i oljeinvesteringene på det nærmeste er over.

Last ned kvartdalsrapporten

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: