NHO

Innhold

Økonomisk overblikk 3/2017

I nær sagt samtlige næringer er det stadig flere bedrifter som går godt og sier at utsiktene er bedre. Oppgangen blir omsatt i økt etterspørsel og økte investeringer fremover

En kraftig opptrapping av oljepengebruken har økt offentlig og privat etterspørsel. Kronefall og lav lønnsvekst har bedret konkurranseevnen. Veksten hos mange av Norges viktigste handelspartnere, særlig i eurosonen, har tatt seg opp. Ikke minst ser det ut til at den sterke nedgangen i oljeinvesteringene på det nærmeste er over.

Last ned kvartdalsrapporten