NHO

Innhold

Dokument, Kvartalsrapport

Publisert

Økonomisk overblikk 3/2018

Stemningen i NHOs medlemsbedrifter er den beste på ti år. Temadelen er denne gang viet utviklingen i arbeidsmarkedet.