Økonomisk overblikk 3/2020

BNP Fastlands-Norge vil anslagsvis falle med 4,2 prosent i år, etterfulgt av en økning på 3 prosent til neste år og 2,8 prosent i 2022. Temadel: Eierskapets betydning for norsk næringsliv

I NHOs Økonomiske overblikk presentert 29. september kan det kort oppsummeres at  bedriftenes markedsutsikter, ansettelser- og investeringsplaner går bedre enn sist, men ikke bra.